30.9.2010
Lukumäärä: 
    A-sarja B-sarja Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
  Osakkeenomistajat Määrä Muutos Määrä Muutos Määrä Osakkeet % Määrä Äänet %
1 Metsäliitto Osuuskunta 25 751 535 0 101 610 367 2 585 127 361 902 38,81% 616 641 067 60,54%
2 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 2 203 544 0 12 015 451 0 14 218 995 4,33% 56 086 331 5,51%
3 Metsäliitto Management Oy 0 0 6 790 887 1 746 100 6 790 887 2,07% 6 790 887 0,67%
4 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 3 534 330 0 3 028 211 0 6 562 541 2,00% 73 714 811 7,24%
5 Etola Erkki Olavi 0 0 5 500 000 0 5 500 000 1,68% 5 500 000 0,54%
6 Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 1 704 249 0 1 437 230 0 3 141 479 0,96% 35 522 210 3,49%
7 FIM Forte Sijoitusrahasto 0 0 2 525 040 0 2 525 040 0,77% 2 525 040 0,25%
8 FIM Fenno Sijoitusrahasto 0 0 1 800 773 0 1 800 773 0,55% 1 800 773 0,18%
9 OP-Focus Erikoissijoitusrahasto 0 0 1 650 000 1 650 000 1 650 000 0,50% 1 650 000 0,16%
10 SEB Finlandia Optimized Low Carbon 0 0 1 400 000 100 000 1 400 000 0,43% 1 400 000 0,14%
11 Elite Alfred Berg Suomi Fokus Sr 0 0 1 373 950 -106 050 1 373 950 0,42% 1 373 950 0,13%
12 Eläke-Fennia Keskinäinen Vak.Y 0 0 1 205 000 0 1 205 000 0,37% 1 205 000 0,12%
13 Sr Nordea Fennia 0 0 935 000 0 935 000 0,28% 935 000 0,09%
14 Veikko Laine Oy 0 0 910 000 0 910 000 0,28% 910 000 0,09%
15 Sr Elite Alfred Berg Small Cap Finland 0 0 900 000 -23 000 900 000 0,27% 900 000 0,09%
16 OP-Suomi Pienyhtiöt 0 0 800 000 0 800 000 0,24% 800 000 0,08%
17 Sr SEB Gyllenberg Finland Small Cap 0 0 800 000 100 000 800 000 0,24% 800 000 0,08%
  Hallintarekisteröidyt A-sarja B-sarja Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
    Määrä Muutos Määrä Muutos Määrä Osakkeet % Määrä Äänet %
1 Nordea Pankki Suomi Oyj 41 954 4 000 31 100 457 -4 164 825 31 142 411 9,49% 31 939 537 3,14%
2 OMXBS/Skandinaviska Enskilda Banken Ab 12 102 -200 20 467 999 1 500 570 20 480 101 6,24% 20 710 039 2,03%
3 Svenska Handelsbanken AB (publ), Filialverksamheten i Finland 1 000 0 4 424 830 -92 180 4 425 830 1,35% 4 444 830 0,44%
20 suurinta omistajaa yhteensä 33 248 714   200 675 195   233 923 909 71,28% 865 649 475 84,98%
Muut 3 090 836   91 150 867   94 241 703      
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com