28.2.2007
Lukumäärä: 
    A-sarja B-sarja Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
  Osakkeenomistajat Määrä Muutos Määrä Muutos Määrä Osakkeet % Määrä Äänet %
1 Metsäliitto Osuuskunta 25 751 535 0 100 978 057 0 126 729 592 38,62% 616 008 757 60,48%
2 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 3 534 330 0 5 028 211 1 000 8 562 541 2,61% 75 714 811 7,43%
3 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 2 198 544 -5 000 5 312 913 -715 000 7 511 457 2,29% 49 283 793 4,84%
4 Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 1 704 249 0 1 477 230 -120 000 3 181 479 0,97% 35 562 210 3,49%
5 Oy Etra Invest Ab 0 0 3 000 400 -800 000 3 000 400 0,91% 3 000 400 0,29%
6 Eläke-Fennia Keskinäinen Vak.Y 0 0 2 550 000 0 2 550 000 0,78% 2 550 000 0,25%
7 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera 120 000 0 1 286 080 0 1 406 080 0,43% 3 686 080 0,36%
8 Mrlbv Incentive Ky 0 0 1 386 635 0 1 386 635 0,42% 1 386 635 0,14%
9 OP-Delta Sijoitusrahasto 0 0 700 000 0 700 000 0,21% 700 000 0,07%
10 Swedbank 0 0 668 895 10 952 668 895 0,20% 668 895 0,07%
11 Metsäliiton Toimenhaltijain Eläkesäätiö 16 070 0 577 900 0 593 970 0,18% 899 300 0,09%
12 Eläkesäätiö Polaris Pensionsstiftelse 227 770 0 311 505 0 539 275 0,16% 4 866 905 0,48%
13 OP-Suomi 0 0 505 340 0 505 340 0,15% 505 340 0,05%
14 Arvo Omaisuudenhoito Oy Arvo Euro Value 0 0 406 384 -325 000 406 384 0,12% 406 384 0,04%
15 Turun Kaupungin Vahinkorahasto 850 0 364 870 0 365 720 0,11% 381 870 0,04%
16 Ruotsinkielisen maataloustuottajain keskusliitto SLC ry 33 000 0 278 365 0 311 365 0,09% 938 365 0,09%
  Hallintarekisteröidyt A-sarja B-sarja Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
    Määrä Muutos Määrä Muutos Määrä Osakkeet % Määrä Äänet %
1 OMXBS/Skandinaviska Enskilda Banken Ab 423 726 1 246 57 533 304 1 967 822 57 957 030 17,66% 66 007 824 6,48%
2 Nordea Pankki Suomi Oyj 245 468 41 448 57 051 918 5 215 108 57 297 386 17,46% 61 961 278 6,08%
3 Svenska Handelsbanken AB (publ), Filialverksamheten i Finland 500 0 16 455 857 1 162 723 16 456 357 5,01% 16 465 857 1,62%
4 NASDAQ OMXBS/Danske Bank, Helsinki Branch 0 0 752 376 596 675 752 376 0,23% 752 376 0,07%
20 suurinta omistajaa yhteensä 34 256 042   256 626 240   290 882 282 88,64% 941 747 080 92,45%
Muut 2 083 508   35 199 822   37 283 330      
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com