29.4.2005
Lukumäärä: 
    A-sarja B-sarja Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
  Osakkeenomistajat Määrä Muutos Määrä Muutos Määrä Osakkeet % Määrä Äänet %
1 Metsäliitto Osuuskunta 25 751 535 0 100 978 057 0 126 729 592 38,62% 616 008 757 60,47%
2 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 3 534 330 0 5 428 211 0 8 962 541 2,73% 76 114 811 7,47%
3 Oy Etra Invest Ab 0 0 6 000 535 1 489 400 6 000 535 1,83% 6 000 535 0,59%
4 Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 1 704 249 0 1 597 750 0 3 301 999 1,01% 35 682 730 3,50%
5 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 2 203 544 0 541 113 -670 000 2 744 657 0,84% 44 611 993 4,38%
6 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera 120 000 0 1 264 080 164 000 1 384 080 0,42% 3 664 080 0,36%
7 Rzb Austria 0 0 1 102 500 1 102 500 1 102 500 0,34% 1 102 500 0,11%
8 OP-Suomi 0 0 950 000 0 950 000 0,33% 950 000 0,33%
9 SEB Finlandia Optimized Low Carbon 0 0 825 000 0 825 000 0,25% 825 000 0,08%
10 Turun Kaupungin Vahinkorahasto 121 378 -1 800 590 149 -63 400 711 527 0,22% 3 017 709 0,30%
11 Veikko Laine Oy 0 0 618 000 0 618 000 0,19% 618 000 0,06%
12 Sr SEB Gyllenberg Finland Small Cap 0 0 595 800 250 000 595 800 0,18% 595 800 0,06%
13 Metsäliiton Toimenhaltijain Eläkesäätiö 16 070 0 577 900 0 593 970 0,18% 899 300 0,09%
14 Sr Seligson & Co OMX Helsinki 25 Pörssinoteerattu Rahasto 0 0 551 004 54 020 551 004 0,17% 551 004 0,05%
15 Eläkesäätiö Polaris Pensionsstiftelse 227 770 0 0 0 539 275 0,16% 4 866 905 0,48%
16 Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia 13 800 0 486 415 0 486 415 0,15% 486 415 0,05%
17 Elite Alfred Berg Suomi Fokus Sr 0 0 408 980 5 800 408 980 0,12% 408 980 0,04%
  Hallintarekisteröidyt A-sarja B-sarja Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
    Määrä Muutos Määrä Muutos Määrä Osakkeet % Määrä Äänet %
1 Nordea Pankki Suomi Oyj 25 802 0 112 691 769 7 013 026 112 717 571 34,35% 113 207 809 11,11%
2 Svenska Handelsbanken AB (publ), Filialverksamheten i Finland 0 0 2 847 751 -488 963 2 847 751 0,87% 2 847 751 0,28%
3 OMXBS/Skandinaviska Enskilda Banken Ab 10 540 0 2 187 250 -6 062 008 2 197 790 0,67% 2 398 050 0,24%
20 suurinta omistajaa yhteensä 33 729 018   240 242 264   274 268 987 83,63% 914 858 129 90,05%
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com