31.10.2011
Lukumäärä: 
    A-sarja B-sarja Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
  Osakkeenomistajat Määrä Muutos Määrä Muutos Määrä Osakkeet % Määrä Äänet %
1 Metsäliitto Osuuskunta 25 751 535 0 101 771 760 0 127 523 295 38,86% 616 802 460 60,55%
2 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 2 203 544 0 13 714 945 0 15 918 489 4,85% 57 785 825 5,67%
3 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 3 534 330 0 12 063 295 0 15 597 625 4,75% 82 749 895 8,12%
4 Etola Erkki Olavi 0 0 7 200 000 200 000 7 200 000 2,19% 7 200 000 0,71%
5 Metsäliitto Management Oy 0 0 6 790 887 0 6 790 887 2,07% 6 790 887 0,67%
6 OP-Focus Erikoissijoitusrahasto 0 0 3 500 000 0 3 500 000 1,07% 3 500 000 0,34%
7 Valtion Eläkerahasto 0 0 3 303 560 0 3 303 560 1,01% 3 303 560 0,32%
8 Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 1 704 249 0 1 448 293 0 3 152 542 0,96% 35 533 273 3,49%
9 OP-Suomi Pienyhtiöt 0 0 2 950 000 -150 000 2 950 000 0,90% 2 950 000 0,29%
10 Sr Nordea Fennia 0 0 2 800 000 150 000 2 800 000 0,85% 2 800 000 0,27%
11 OP-Delta Sijoitusrahasto 0 0 2 600 000 200 000 2 600 000 0,79% 2 600 000 0,26%
12 FIM Pääomarahastot Oy 0 0 2 490 000 -10 000 2 490 000 0,76% 2 490 000 0,24%
13 OP-Suomi 0 0 2 300 000 -100 000 2 300 000 0,70% 2 300 000 0,23%
14 Elite Alfred Berg Suomi Fokus Sr 0 0 2 001 284 -295 150 2 001 284 0,61% 2 001 284 0,20%
15 SEB Finlandia Optimized Low Carbon 0 0 1 600 000 0 1 600 000 0,49% 1 600 000 0,16%
16 FIM Fenno Sijoitusrahasto 0 0 1 050 773 -1 000 000 1 050 773 0,32% 1 050 773 0,10%
17 Sr SEB Gyllenberg Finland Small Cap 0 0 1 000 000 0 1 000 000 0,30% 1 000 000 0,10%
  Hallintarekisteröidyt A-sarja B-sarja Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
    Määrä Muutos Määrä Muutos Määrä Osakkeet % Määrä Äänet %
1 Nordea Pankki Suomi Oyj 62 679 -2 043 16 361 205 3 809 273 16 423 884 5,00% 17 614 785 1,73%
2 OMXBS/Skandinaviska Enskilda Banken Ab 12 100 -2 12 045 848 -159 926 12 057 948 3,67% 12 287 848 1,21%
3 Svenska Handelsbanken AB (publ), Filialverksamheten i Finland 3 880 0 2 927 244 -256 377 2 931 124 0,89% 3 004 844 0,30%
20 suurinta omistajaa yhteensä 33 272 317   199 919 094   233 191 411 71,06% 865 365 434 84,95%
Muut 3 067 233   91 906 968   94 974 201      
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com