29.4.2005
Lukumäärä: 
    B-sarja Äänet
  Osakkeenomistajat Määrä Osakkeet % Muutos Määrä Äänet %
1 Metsäliitto Osuuskunta 100 978 057 34,60% 0 100 978 057 34,60%
2 Oy Etra Invest Ab 6 000 535 2,06% 1 489 400 6 000 535 2,06%
3 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 5 428 211 1,86% 0 5 428 211 1,86%
4 Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 1 597 750 0,55% 0 1 597 750 0,55%
5 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera 1 264 080 0,43% 164 000 1 264 080 0,43%
6 Rzb Austria 1 102 500 0,38% 1 102 500 1 102 500 0,38%
7 OP-Suomi 950 000 0,33% 0 950 000 0,33%
8 SEB Finlandia Optimized Low Carbon 825 000 0,28% 0 825 000 0,28%
9 Veikko Laine Oy 618 000 0,21% 0 618 000 0,21%
10 Sr SEB Gyllenberg Finland Small Cap 595 800 0,20% 250 000 595 800 0,20%
11 Turun Kaupungin Vahinkorahasto 590 149 0,20% -63 400 590 149 0,20%
12 Metsäliiton Toimenhaltijain Eläkesäätiö 577 900 0,20% 0 577 900 0,20%
13 Sr Seligson & Co OMX Helsinki 25 Pörssinoteerattu Rahasto 551 004 0,19% 54 020 551 004 0,19%
14 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 541 113 0,19% -670 000 541 113 0,19%
15 Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia 486 415 0,17% 0 486 415 0,17%
16 Elite Alfred Berg Suomi Fokus Sr 408 980 0,14% 5 800 408 980 0,14%
17 Pohjola Euro Value Sijoitusrahasto 385 000 0,13% 35 000 385 000 0,13%
  Hallintarekisteröidyt B-sarja Äänet
    Määrä Osakkeet % Muutos Määrä Äänet %
1 Nordea Pankki Suomi Oyj 112 691 769 38,62% 7 013 026 112 691 769 38,62%
2 Svenska Handelsbanken AB (publ), Filialverksamheten i Finland 2 847 751 0,98% -488 963 2 847 751 0,98%
3 OMXBS/Skandinaviska Enskilda Banken Ab 2 187 250 0,75% -6 062 008 2 187 250 0,75%
20 suurinta omistajaa yhteensä 240 627 264 82,47%   240 627 264 82,47%
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com