31.3.2010
Lukumäärä: 
    B-sarja Äänet
  Osakkeenomistajat Määrä Osakkeet % Muutos Määrä Äänet %
1 Metsäliitto Osuuskunta 100 978 057 34,60% 0 100 978 057 34,60%
2 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 12 015 451 4,12% 0 12 015 451 4,12%
3 Etola Erkki Olavi 5 500 000 1,88% 0 5 500 000 1,88%
4 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 3 028 211 1,04% 0 3 028 211 1,04%
5 FIM Fenno Sijoitusrahasto 2 360 773 0,81% 530 000 2 360 773 0,81%
6 Elite Alfred Berg Suomi Fokus Sr 1 963 671 0,67% -119 583 1 963 671 0,67%
7 Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 1 437 230 0,49% 0 1 437 230 0,49%
8 Evli Awards Management Oy 1 353 196 0,46% 0 1 353 196 0,46%
9 Eläke-Fennia Keskinäinen Vak.Y 1 205 000 0,41% -705 000 1 205 000 0,41%
10 Sr Elite Alfred Berg Small Cap Finland 1 201 917 0,41% -98 083 1 201 917 0,41%
11 FIM Forte Sijoitusrahasto 1 165 040 0,40% 426 530 1 165 040 0,40%
12 Veikko Laine Oy 910 000 0,31% 0 910 000 0,31%
13 Jordan Kari Alpo Erik 801 759 0,27% 0 801 759 0,27%
14 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera 716 000 0,25% 131 281 716 000 0,25%
15 Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito Sr 674 128 0,23% 25 000 674 128 0,23%
16 Hämäläinen Pertti Ensio 632 365 0,22% 0 632 365 0,22%
  Hallintarekisteröidyt B-sarja Äänet
    Määrä Osakkeet % Muutos Määrä Äänet %
1 Nordea Pankki Suomi Oyj 43 961 940 15,06% 1 206 431 43 961 940 15,06%
2 OMXBS/Skandinaviska Enskilda Banken Ab 15 645 777 5,36% 1 470 712 15 645 777 5,36%
3 Svenska Handelsbanken AB (publ), Filialverksamheten i Finland 3 813 822 1,31% -339 880 3 813 822 1,31%
4 Nordnet Bank Ab 818 484 0,28% 10 770 818 484 0,28%
20 suurinta omistajaa yhteensä 200 182 821 68,60%   200 182 821 68,60%
Muut 91 643 241        
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com