30.9.2006
Lukumäärä: 
    B-sarja Äänet
  Osakkeenomistajat Määrä Osakkeet % Muutos Määrä Äänet %
1 Metsäliitto Osuuskunta 100 978 057 34,60% 0 100 978 057 34,60%
2 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 7 509 913 2,57% 1 463 000 7 509 913 2,57%
3 Oy Etra Invest Ab 6 380 400 2,19% -170 000 6 380 400 2,19%
4 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 5 023 211 1,72% 100 5 023 211 1,72%
5 Eläke-Fennia Keskinäinen Vak.Y 2 300 000 0,79% 0 2 300 000 0,79%
6 Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 1 597 230 0,55% 0 1 597 230 0,55%
7 Mrlbv Incentive Ky 1 386 635 0,48% 0 1 386 635 0,48%
8 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera 1 286 080 0,44% 0 1 286 080 0,44%
9 FIM Fenno Sijoitusrahasto 1 275 000 0,44% 200 000 1 275 000 0,44%
10 Turun Kaupungin Vahinkorahasto 925 949 0,32% 20 000 925 949 0,32%
11 Veikko Laine Oy 753 000 0,26% 0 753 000 0,26%
12 FIM Forte Sijoitusrahasto 729 600 0,25% 100 000 729 600 0,25%
13 Sr Säästöpankki Kotimaa 657 560 0,23% 0 657 560 0,23%
14 Sr Evli Suomi Select 600 000 0,21% 200 000 600 000 0,21%
15 Metsäliiton Toimenhaltijain Eläkesäätiö 577 900 0,20% 0 577 900 0,20%
16 Arvo Omaisuudenhoito Oy Arvo Euro Value 525 000 0,18% 0 525 000 0,18%
17 Sr Seligson & Co OMX Helsinki 25 Pörssinoteerattu Rahasto 513 060 0,18% -36 216 513 060 0,18%
  Hallintarekisteröidyt B-sarja Äänet
    Määrä Osakkeet % Muutos Määrä Äänet %
1 Nordea Pankki Suomi Oyj 51 410 008 17,62% -10 082 739 51 410 008 17,62%
2 OMXBS/Skandinaviska Enskilda Banken Ab 49 414 149 16,93% 7 819 285 49 414 149 16,93%
3 Svenska Handelsbanken AB (publ), Filialverksamheten i Finland 5 211 788 1,79% 2 326 224 5 211 788 1,79%
20 suurinta omistajaa yhteensä 239 054 540 81,92%   239 054 540 81,92%
Muut 52 771 522        
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com