28.2.2005
Lukumäärä: 
    B-sarja Äänet
  Osakkeenomistajat Määrä Osakkeet % Muutos Määrä Äänet %
1 Metsäliitto Osuuskunta 100 978 057 34,60% 0 100 978 057 34,60%
2 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 5 428 211 1,86% 0 5 428 211 1,86%
3 Oy Etra Invest Ab 3 034 535 1,04% 834 500 3 034 535 1,04%
4 Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 1 597 750 0,55% 0 1 597 750 0,55%
5 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera 1 286 080 0,44% 463 000 1 286 080 0,44%
6 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 1 131 113 0,39% -210 000 1 131 113 0,39%
7 OP-Suomi 950 000 0,33% 180 000 950 000 0,33%
8 SEB Finlandia Optimized Low Carbon 855 000 0,29% 695 000 855 000 0,29%
9 Turun Kaupungin Vahinkorahasto 647 549 0,22% 20 500 647 549 0,22%
10 Veikko Laine Oy 618 000 0,21% 165 000 618 000 0,21%
11 Metsäliiton Toimenhaltijain Eläkesäätiö 577 900 0,20% 0 577 900 0,20%
12 Sr Seligson & Co OMX Helsinki 25 Pörssinoteerattu Rahasto 502 090 0,17% -4 425 502 090 0,17%
13 Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia 486 415 0,17% -48 000 486 415 0,17%
14 Sr SEB Gyllenberg Finland Small Cap 425 000 0,15% 250 000 425 000 0,15%
15 Elite Alfred Berg Suomi Fokus Sr 403 180 0,14% -8 500 403 180 0,14%
16 Sr SEB Gyllenberg Finland Optimum 400 000 0,14% 225 000 400 000 0,14%
17 Eläke-Fennia Keskinäinen Vak.Y 397 705 0,14% -153 000 397 705 0,14%
  Hallintarekisteröidyt B-sarja Äänet
    Määrä Osakkeet % Muutos Määrä Äänet %
1 Nordea Pankki Suomi Oyj 110 743 443 37,95% -4 809 928 110 743 443 37,95%
2 OMXBS/Skandinaviska Enskilda Banken Ab 6 167 584 2,11% 1 237 620 6 167 584 2,11%
3 Svenska Handelsbanken AB (publ), Filialverksamheten i Finland 3 176 446 1,09% -219 766 3 176 446 1,09%
20 suurinta omistajaa yhteensä 239 806 058 82,19%   239 806 058 82,19%
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com