31.12.2007
Lukumäärä: 
    B-sarja Äänet
  Osakkeenomistajat Määrä Osakkeet % Muutos Määrä Äänet %
1 Metsäliitto Osuuskunta 100 978 057 34,60% 0 100 978 057 34,60%
2 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 3 028 211 1,04% 0 3 028 211 1,04%
3 Eläke-Fennia Keskinäinen Vak.Y 2 322 000 0,80% -228 000 2 322 000 0,80%
4 FIM Fenno Sijoitusrahasto 1 900 000 0,65% 0 1 900 000 0,65%
5 Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 1 437 230 0,49% 0 1 437 230 0,49%
6 OP-Delta Sijoitusrahasto 1 100 000 0,38% 0 1 100 000 0,38%
7 Mrlbv Incentive Ky 1 021 419 0,35% 0 1 021 419 0,35%
8 SEB Gyllenberg Private Bank AB 872 600 0,30% 0 872 600 0,30%
9 FIM Forte Sijoitusrahasto 738 510 0,25% -11 490 738 510 0,25%
10 Metsäliiton Toimenhaltijain Eläkesäätiö 577 900 0,20% 0 577 900 0,20%
11 OP-Suomi 505 340 0,17% 0 505 340 0,17%
12 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera 480 080 0,16% -806 000 480 080 0,16%
13 Veikko Laine Oy 410 000 0,14% 0 410 000 0,14%
14 Ylitalo Jukka Tapio 360 000 0,12% 360 000 360 000 0,12%
15 Oy Etra Invest Ab 323 400 0,11% -127 000 323 400 0,11%
16 Eläkesäätiö Polaris Pensionsstiftelse 311 505 0,11% 0 311 505 0,11%
17 Kelhä Jorma 300 000 0,10% 0 300 000 0,10%
  Hallintarekisteröidyt B-sarja Äänet
    Määrä Osakkeet % Muutos Määrä Äänet %
1 OMXBS/Skandinaviska Enskilda Banken Ab 60 393 713 20,70% 3 119 672 60 393 713 20,70%
2 Nordea Pankki Suomi Oyj 51 610 840 17,69% 4 469 035 51 610 840 17,69%
3 Svenska Handelsbanken AB (publ), Filialverksamheten i Finland 21 436 110 7,35% -726 309 21 436 110 7,35%
20 suurinta omistajaa yhteensä 250 106 915 85,70%   250 106 915 85,70%
Muut 41 719 147        
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com