31.8.2016
Lukumäärä: 
    A-sarja B-sarja Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
  Osakkeenomistajat Määrä Muutos Määrä Muutos Määrä Osakkeet % Määrä Äänet %
1 Metsäliitto Osuuskunta 25 751 535 0 122 955 355 0 148 706 890 41,83% 637 986 055 61,49%
2 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 2 203 544 0 15 041 485 0 17 245 029 4,85% 59 112 365 5,70%
3 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 3 534 330 0 12 793 487 0 16 327 817 4,59% 83 480 087 8,05%
4 Etola Erkki Olavi 0 0 8 000 000 0 8 000 000 2,25% 8 000 000 0,77%
5 Valtion Eläkerahasto 0 0 4 650 000 0 4 650 000 1,31% 4 650 000 0,45%
6 Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 1 704 249 0 1 753 430 0 3 457 679 0,97% 35 838 410 3,45%
7 OP-Suomi 0 0 2 472 424 387 905 2 472 424 0,70% 2 472 424 0,24%
8 OP-Delta Sijoitusrahasto 0 0 2 212 907 387 907 2 212 907 0,62% 2 212 907 0,21%
9 OP-Suomi Pienyhtiöt 0 0 2 186 774 137 905 2 186 774 0,62% 2 186 774 0,21%
10 OP-Focus Erikoissijoitusrahasto 0 0 2 167 359 0 2 167 359 0,61% 2 167 359 0,21%
11 ODIN Finland 0 0 1 903 665 0 1 903 665 0,54% 1 903 665 0,18%
12 Sr Danske Invest Suomi Yhteisöosake 0 0 1 551 494 0 1 551 494 0,44% 1 551 494 0,15%
13 KEVA 0 0 1 550 000 1 550 000 1 550 000 0,44% 1 550 000 0,15%
14 Sr Evli Suomi Pienyhtiöt 0 0 1 477 354 0 1 477 354 0,42% 1 477 354 0,14%
15 Sr Säästöpankki Kotimaa 0 0 1 357 786 215 000 1 357 786 0,38% 1 357 786 0,13%
16 Mandatum Life Unit-Linked 0 0 1 178 831 -129 912 1 178 831 0,33% 1 178 831 0,11%
17 Sr Säästöpankki Pienyhtiöt 0 0 994 037 50 000 994 037 0,28% 994 037 0,10%
  Hallintarekisteröidyt A-sarja B-sarja Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
    Määrä Muutos Määrä Muutos Määrä Osakkeet % Määrä Äänet %
1 Nordea Pankki Suomi Oyj 11 985 0 32 218 865 72 980 32 230 850 9,07% 32 458 565 3,13%
2 Skandinaviska Enskilda Banken Ab (publ) Helsingin Sivukonttori 12 452 83 17 527 782 -776 053 17 540 234 4,93% 17 776 822 1,71%
3 Clearstream Banking S.A. 0 0 1 197 813 744 173 1 197 813 0,34% 1 197 813 0,12%
20 suurinta omistajaa yhteensä 33 218 095   235 190 848   268 408 943 75,50% 899 552 748 86,70%
Muut 2 677 556   84 426 247   87 103 803      
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com