31.8.2011
Lukumäärä: 
    A-sarja B-sarja Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
  Osakkeenomistajat Määrä Muutos Määrä Muutos Määrä Osakkeet % Määrä Äänet %
1 Metsäliitto Osuuskunta 25 751 535 0 101 771 760 0 127 523 295 38,86% 616 802 460 60,55%
2 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 2 203 544 0 13 714 945 700 000 15 918 489 4,85% 57 785 825 5,67%
3 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 3 534 330 0 12 063 295 500 000 15 597 625 4,75% 82 749 895 8,12%
4 Etola Erkki Olavi 0 0 7 000 000 0 7 000 000 2,13% 7 000 000 0,69%
5 Metsäliitto Management Oy 0 0 6 790 887 0 6 790 887 2,07% 6 790 887 0,67%
6 OP-Focus Erikoissijoitusrahasto 0 0 3 500 000 0 3 500 000 1,07% 3 500 000 0,34%
7 Valtion Eläkerahasto 0 0 3 303 560 500 000 3 303 560 1,01% 3 303 560 0,32%
8 Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 1 704 249 0 1 494 880 -16 343 3 199 129 0,97% 35 579 860 3,49%
9 OP-Suomi Pienyhtiöt 0 0 2 731 812 0 2 731 812 0,83% 2 731 812 0,27%
10 Elite Alfred Berg Suomi Fokus Sr 0 0 2 513 905 401 007 2 513 905 0,77% 2 513 905 0,25%
11 FIM Pääomarahastot Oy 0 0 2 500 000 0 2 500 000 0,76% 2 500 000 0,25%
12 OP-Delta Sijoitusrahasto 0 0 2 350 000 350 000 2 350 000 0,72% 2 350 000 0,23%
13 OP-Suomi 0 0 2 300 000 100 000 2 300 000 0,70% 2 300 000 0,23%
14 FIM Fenno Sijoitusrahasto 0 0 2 050 773 0 2 050 773 0,62% 2 050 773 0,20%
15 Sr Nordea Fennia 0 0 2 000 000 0 2 000 000 0,61% 2 000 000 0,20%
16 Sr Säästöpankki Kotimaa 0 0 1 919 456 0 1 919 456 0,58% 1 919 456 0,19%
17 SEB Finlandia Optimized Low Carbon 0 0 1 600 000 200 000 1 600 000 0,49% 1 600 000 0,16%
  Hallintarekisteröidyt A-sarja B-sarja Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
    Määrä Muutos Määrä Muutos Määrä Osakkeet % Määrä Äänet %
1 Nordea Pankki Suomi Oyj 65 022 7 600 13 561 065 -6 554 035 13 626 087 4,15% 14 861 505 1,46%
2 OMXBS/Skandinaviska Enskilda Banken Ab 12 102 0 9 523 017 -222 103 9 535 119 2,91% 9 765 057 0,96%
3 Svenska Handelsbanken AB (publ), Filialverksamheten i Finland 3 880 0 2 660 489 102 869 2 664 369 0,81% 2 738 089 0,27%
20 suurinta omistajaa yhteensä 33 274 662   195 349 844   228 624 506 69,67% 860 843 084 84,51%
Muut 3 064 888   96 476 218   99 541 106      
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com