30.4.2010
Lukumäärä: 
    A-sarja B-sarja Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
  Osakkeenomistajat Määrä Muutos Määrä Muutos Määrä Osakkeet % Määrä Äänet %
1 Metsäliitto Osuuskunta 25 751 535 0 101 513 865 535 808 127 265 400 38,78% 616 544 565 60,53%
2 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 2 203 544 0 12 015 451 0 14 218 995 4,33% 56 086 331 5,51%
3 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 3 534 330 0 3 028 211 0 6 562 541 2,00% 73 714 811 7,24%
4 Etola Erkki Olavi 0 0 5 500 000 0 5 500 000 1,68% 5 500 000 0,54%
5 Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 1 704 249 0 1 437 230 0 3 141 479 0,96% 35 522 210 3,49%
6 FIM Forte Sijoitusrahasto 0 0 2 525 040 1 360 000 2 525 040 0,77% 2 525 040 0,25%
7 FIM Fenno Sijoitusrahasto 0 0 2 000 773 -360 000 2 000 773 0,61% 2 000 773 0,20%
8 Elite Alfred Berg Suomi Fokus Sr 0 0 1 510 333 -453 338 1 510 333 0,46% 1 510 333 0,15%
9 Eläke-Fennia Keskinäinen Vak.Y 0 0 1 205 000 0 1 205 000 0,37% 1 205 000 0,12%
10 SEB Finlandia Optimized Low Carbon 0 0 1 000 000 1 000 000 1 000 000 0,30% 1 000 000 0,10%
11 Jordan Kari Alpo Erik 0 0 920 812 119 053 920 812 0,28% 920 812 0,09%
12 Veikko Laine Oy 0 0 910 000 0 910 000 0,28% 910 000 0,09%
13 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera 100 000 0 733 000 17 000 833 000 0,25% 2 733 000 0,27%
14 Sr Elite Alfred Berg Small Cap Finland 0 0 800 000 -401 917 800 000 0,24% 800 000 0,08%
15 Sr SEB Gyllenberg Finland Small Cap 0 0 700 000 400 000 700 000 0,21% 700 000 0,07%
16 Hämäläinen Pertti Ensio 0 0 632 365 0 632 365 0,19% 632 365 0,06%
  Hallintarekisteröidyt A-sarja B-sarja Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
    Määrä Muutos Määrä Muutos Määrä Osakkeet % Määrä Äänet %
1 Nordea Pankki Suomi Oyj 28 635 -7 775 38 964 436 -4 997 504 38 993 071 11,88% 39 537 136 3,88%
2 OMXBS/Skandinaviska Enskilda Banken Ab 13 018 916 19 706 021 4 060 244 19 719 039 6,01% 19 966 381 1,96%
3 Svenska Handelsbanken AB (publ), Filialverksamheten i Finland 1 000 500 2 320 033 -1 493 789 2 321 033 0,71% 2 340 033 0,23%
4 Nordnet Bank Ab 18 431 18 250 781 368 -37 116 799 799 0,24% 1 149 988 0,11%
20 suurinta omistajaa yhteensä 33 354 742   198 203 938   231 558 680 70,56% 865 298 778 84,95%
Muut 2 984 808   93 622 124   96 606 932      
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com