31.12.2014
Lukumäärä: 
    A-sarja B-sarja Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
  Osakkeenomistajat Määrä Muutos Määrä Muutos Määrä Osakkeet % Määrä Äänet %
1 Metsäliitto Osuuskunta 25 751 535 0 107 026 130 0 132 777 665 40,46% 622 056 830 61,47%
2 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 2 203 544 0 13 714 945 0 15 918 489 4,85% 57 785 825 5,71%
3 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 3 534 330 0 12 166 295 0 15 700 625 4,78% 82 852 895 8,19%
4 Etola Erkki Olavi 0 0 7 200 000 0 7 200 000 2,19% 7 200 000 0,71%
5 Metsäliitto Management Oy 0 0 6 790 887 0 6 790 887 2,07% 6 790 887 0,67%
6 OP-Delta Sijoitusrahasto 0 0 4 180 590 -92 773 4 180 590 1,27% 4 180 590 0,41%
7 Valtion Eläkerahasto 0 0 3 900 000 67 562 3 900 000 1,19% 3 900 000 0,39%
8 Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 1 704 249 0 1 467 795 4 008 3 172 044 0,97% 35 552 775 3,51%
9 OP-Focus Erikoissijoitusrahasto 0 0 2 900 000 -147 746 2 900 000 0,88% 2 900 000 0,29%
10 OP-Suomi 0 0 2 889 485 -193 710 2 889 485 0,88% 2 889 485 0,29%
11 Sr Nordea Fennia 0 0 2 300 000 0 2 300 000 0,70% 2 300 000 0,23%
12 Sr Säästöpankki Kotimaa 0 0 2 266 956 0 2 266 956 0,69% 2 266 956 0,22%
13 OP-Suomi Pienyhtiöt 0 0 2 089 173 -107 363 2 089 173 0,64% 2 089 173 0,21%
14 Sr Evli Suomi Pienyhtiöt 0 0 1 461 558 -75 000 1 461 558 0,45% 1 461 558 0,14%
15 Sr Danske Invest Suomi Yhteisöosake 0 0 1 390 388 100 000 1 390 388 0,42% 1 390 388 0,14%
16 SEB Finlandia Optimized Low Carbon 0 0 1 175 900 110 000 1 175 900 0,36% 1 175 900 0,12%
17 OP-Henkivakuutus Oy 0 0 1 065 334 71 363 1 065 334 0,32% 1 065 334 0,11%
  Hallintarekisteröidyt A-sarja B-sarja Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
    Määrä Muutos Määrä Muutos Määrä Osakkeet % Määrä Äänet %
1 Nordea Pankki Suomi Oyj 28 409 537 22 667 246 32 769 22 695 655 6,92% 23 235 426 2,30%
2 Skandinaviska Enskilda Banken Ab (publ) Helsingin Sivukonttori 13 791 1 408 21 372 025 461 746 21 385 816 6,52% 21 647 845 2,14%
3 Svenska Handelsbanken AB (publ), Filialverksamheten i Finland 1 000 0 1 911 837 -37 071 1 912 837 0,58% 1 931 837 0,19%
20 suurinta omistajaa yhteensä 33 236 858   219 936 544   253 173 402 77,15% 884 673 704 87,43%
Muut 2 748 793   72 243 417   74 992 210      
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com