30.11.2007
Lukumäärä: 
    A-sarja B-sarja Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
  Osakkeenomistajat Määrä Muutos Määrä Muutos Määrä Osakkeet % Määrä Äänet %
1 Metsäliitto Osuuskunta 25 751 535 0 100 978 057 0 126 729 592 38,62% 616 008 757 60,48%
2 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 3 534 330 0 3 028 211 0 6 562 541 2,00% 73 714 811 7,24%
3 Swedbank 0 0 3 672 288 -362 897 3 672 288 1,12% 3 672 288 0,36%
4 Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 1 704 249 0 1 437 230 0 3 141 479 0,96% 35 522 210 3,49%
5 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 2 203 544 0 854 451 -470 000 3 057 995 0,93% 44 925 331 4,41%
6 Eläke-Fennia Keskinäinen Vak.Y 0 0 2 550 000 0 2 550 000 0,78% 2 550 000 0,25%
7 FIM Fenno Sijoitusrahasto 0 0 1 900 000 300 000 1 900 000 0,58% 1 900 000 0,19%
8 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera 120 000 0 1 286 080 0 1 406 080 0,43% 3 686 080 0,36%
9 OP-Delta Sijoitusrahasto 0 0 1 100 000 0 1 100 000 0,34% 1 100 000 0,11%
10 Mrlbv Incentive Ky 0 0 1 021 419 0 1 021 419 0,31% 1 021 419 0,10%
11 SEB Gyllenberg Private Bank AB 0 0 872 600 0 872 600 0,27% 872 600 0,09%
12 FIM Forte Sijoitusrahasto 0 0 750 000 0 750 000 0,23% 750 000 0,07%
13 Metsäliiton Toimenhaltijain Eläkesäätiö 16 070 0 577 900 0 593 970 0,18% 899 300 0,09%
14 Eläkesäätiö Polaris Pensionsstiftelse 227 770 0 311 505 0 539 275 0,16% 4 866 905 0,48%
15 OP-Suomi 0 0 505 340 0 505 340 0,15% 505 340 0,05%
16 Oy Etra Invest Ab 0 0 450 400 -100 000 450 400 0,14% 450 400 0,04%
17 FIM Pääomarahastot Oy 5 466 -10 134 439 420 224 600 444 886 0,14% 548 740 0,05%
  Hallintarekisteröidyt A-sarja B-sarja Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
    Määrä Muutos Määrä Muutos Määrä Osakkeet % Määrä Äänet %
1 OMXBS/Skandinaviska Enskilda Banken Ab 400 705 350 57 274 041 250 818 57 674 746 17,57% 65 288 141 6,41%
2 Nordea Pankki Suomi Oyj 46 119 2 440 47 141 805 -1 883 150 47 187 924 14,38% 48 064 185 4,72%
3 Svenska Handelsbanken AB (publ), Filialverksamheten i Finland 500 0 22 162 419 -1 493 039 22 162 919 6,75% 22 172 419 2,18%
20 suurinta omistajaa yhteensä 34 010 288   248 313 166   282 323 454 86,03% 928 518 926 91,15%
Muut 2 329 262   43 512 896   45 842 158      
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com