31.10.2009
Lukumäärä: 
    B-sarja Äänet
  Osakkeenomistajat Määrä Osakkeet % Muutos Määrä Äänet %
1 Metsäliitto Osuuskunta 100 978 057 34,60% 0 100 978 057 34,60%
2 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 12 015 451 4,12% 0 12 015 451 4,12%
3 Etola Erkki Olavi 5 500 000 1,88% 1 000 000 5 500 000 1,88%
4 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 3 028 211 1,04% 0 3 028 211 1,04%
5 Sr Elite Alfred Berg Small Cap Finland 2 080 139 0,71% 1 359 114 2 080 139 0,71%
6 Eläke-Fennia Keskinäinen Vak.Y 2 000 000 0,69% 0 2 000 000 0,69%
7 FIM Fenno Sijoitusrahasto 1 830 773 0,63% 0 1 830 773 0,63%
8 Turun Kaupunki 1 762 699 0,60% 0 1 762 699 0,60%
9 Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 1 437 230 0,49% 0 1 437 230 0,49%
10 Elite Alfred Berg Suomi Fokus Sr 1 304 076 0,45% 0 1 304 076 0,45%
11 Evli Awards Management Oy 1 050 796 0,36% -302 400 1 050 796 0,36%
12 Veikko Laine Oy 910 000 0,31% 0 910 000 0,31%
13 Jordan Kari Alpo Erik 801 759 0,27% 0 801 759 0,27%
14 FIM Forte Sijoitusrahasto 738 510 0,25% 0 738 510 0,25%
15 BNP Arbitrage 611 954 0,21% 480 315 611 954 0,21%
16 Metsäliiton Toimenhaltijain Eläkesäätiö 577 900 0,20% 0 577 900 0,20%
  Hallintarekisteröidyt B-sarja Äänet
    Määrä Osakkeet % Muutos Määrä Äänet %
1 Nordea Pankki Suomi Oyj 48 636 009 16,67% 2 032 434 48 636 009 16,67%
2 OMXBS/Skandinaviska Enskilda Banken Ab 10 388 707 3,56% 1 641 332 10 388 707 3,56%
3 Nordnet Bank Ab 765 914 0,26% 14 000 765 914 0,26%
4 Svenska Handelsbanken AB (publ), Filialverksamheten i Finland 711 984 0,24% -116 310 711 984 0,24%
20 suurinta omistajaa yhteensä 197 130 169 67,55%   197 130 169 67,55%
Muut 94 695 893        
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com