31.3.2007
Lukumäärä: 
    A-sarja B-sarja Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
  Osakkeenomistajat Määrä Muutos Määrä Muutos Määrä Osakkeet % Määrä Äänet %
1 Metsäliitto Osuuskunta 25 751 535 0 100 978 057 0 126 729 592 38,62% 616 008 757 60,48%
2 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 3 534 330 0 5 028 211 0 8 562 541 2,61% 75 714 811 7,43%
3 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 2 198 544 0 6 362 913 1 050 000 8 561 457 2,61% 50 333 793 4,94%
4 Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 1 704 249 0 1 477 230 0 3 181 479 0,97% 35 562 210 3,49%
5 Oy Etra Invest Ab 0 0 3 000 400 0 3 000 400 0,91% 3 000 400 0,29%
6 Eläke-Fennia Keskinäinen Vak.Y 0 0 2 550 000 0 2 550 000 0,78% 2 550 000 0,25%
7 Swedbank 0 0 1 829 200 1 160 305 1 829 200 0,56% 1 829 200 0,18%
8 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera 120 000 0 1 236 080 -50 000 1 356 080 0,41% 3 636 080 0,36%
9 Mrlbv Incentive Ky 0 0 1 240 549 -146 086 1 240 549 0,38% 1 240 549 0,12%
10 OP-Delta Sijoitusrahasto 0 0 700 000 0 700 000 0,21% 700 000 0,07%
11 Metsäliiton Toimenhaltijain Eläkesäätiö 16 070 0 577 900 0 593 970 0,18% 899 300 0,09%
12 Eläkesäätiö Polaris Pensionsstiftelse 227 770 0 311 505 0 539 275 0,16% 4 866 905 0,48%
13 OP-Suomi 0 0 505 340 0 505 340 0,15% 505 340 0,05%
14 Turun Kaupungin Vahinkorahasto 20 830 19 980 344 870 -20 000 365 700 0,11% 761 470 0,07%
15 Kelhä Jorma 0 0 300 000 0 300 000 0,09% 300 000 0,03%
16 Sr Säästöpankki Kotimaa 0 0 257 560 0 257 560 0,08% 257 560 0,03%
17 Valio Oy 0 0 250 750 0 250 750 0,08% 250 750 0,02%
  Hallintarekisteröidyt A-sarja B-sarja Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
    Määrä Muutos Määrä Muutos Määrä Osakkeet % Määrä Äänet %
1 Nordea Pankki Suomi Oyj 250 819 5 351 61 530 192 4 478 274 61 781 011 18,83% 66 546 572 6,53%
2 OMXBS/Skandinaviska Enskilda Banken Ab 422 944 -782 53 847 700 -3 685 604 54 270 644 16,54% 62 306 580 6,12%
3 Svenska Handelsbanken AB (publ), Filialverksamheten i Finland 500 0 15 433 987 -1 021 870 15 434 487 4,70% 15 443 987 1,52%
20 suurinta omistajaa yhteensä 34 247 591   257 762 444   292 010 035 88,98% 942 714 264 92,55%
Muut 2 091 959   34 063 618   36 155 577      
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com