31.10.2006
Lukumäärä: 
    A-sarja B-sarja Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
  Osakkeenomistajat Määrä Muutos Määrä Muutos Määrä Osakkeet % Määrä Äänet %
1 Metsäliitto Osuuskunta 25 751 535 0 100 978 057 0 126 729 592 38,62% 616 008 757 60,48%
2 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 2 203 544 0 7 353 913 -156 000 9 557 457 2,91% 51 424 793 5,05%
3 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 3 534 330 0 5 023 211 0 8 557 541 2,61% 75 709 811 7,43%
4 Oy Etra Invest Ab 0 0 5 525 400 -855 000 5 525 400 1,68% 5 525 400 0,54%
5 Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 1 704 249 0 1 597 230 0 3 301 479 1,01% 35 682 210 3,50%
6 Eläke-Fennia Keskinäinen Vak.Y 0 0 2 550 000 250 000 2 550 000 0,78% 2 550 000 0,25%
7 Mrlbv Incentive Ky 0 0 1 386 635 0 1 386 635 0,42% 1 386 635 0,14%
8 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera 120 000 0 1 186 080 -100 000 1 306 080 0,40% 3 586 080 0,35%
9 FIM Fenno Sijoitusrahasto 0 0 1 275 000 0 1 275 000 0,39% 1 275 000 0,13%
10 OP-Delta Sijoitusrahasto 0 0 1 000 000 1 000 000 1 000 000 0,30% 1 000 000 0,10%
11 FIM Forte Sijoitusrahasto 0 0 729 600 0 729 600 0,22% 729 600 0,07%
12 Sr Evli Suomi Select 0 0 600 000 0 600 000 0,18% 600 000 0,06%
13 Metsäliiton Toimenhaltijain Eläkesäätiö 16 070 0 577 900 0 593 970 0,18% 899 300 0,09%
14 Turun Kaupungin Vahinkorahasto 22 050 21 472 529 229 -396 720 551 279 0,17% 970 229 0,10%
15 Eläkesäätiö Polaris Pensionsstiftelse 227 770 0 311 505 0 539 275 0,16% 4 866 905 0,48%
16 SEB Finlandia Optimized Low Carbon 0 0 530 400 55 000 530 400 0,16% 530 400 0,05%
17 Arvo Omaisuudenhoito Oy Arvo Euro Value 0 0 525 000 0 525 000 0,16% 525 000 0,05%
  Hallintarekisteröidyt A-sarja B-sarja Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
    Määrä Muutos Määrä Muutos Määrä Osakkeet % Määrä Äänet %
1 Nordea Pankki Suomi Oyj 55 377 16 906 52 921 173 1 511 165 52 976 550 16,14% 54 028 713 5,30%
2 OMXBS/Skandinaviska Enskilda Banken Ab 356 887 1 030 50 391 833 977 684 50 748 720 15,46% 57 529 573 5,65%
3 Svenska Handelsbanken AB (publ), Filialverksamheten i Finland 236 236 6 226 120 1 014 332 6 226 356 1,90% 6 230 840 0,61%
20 suurinta omistajaa yhteensä 33 992 048   241 218 286   275 210 334 83,86% 921 059 246 90,42%
Muut 2 347 502   50 607 776   52 955 278      
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com