31.3.2019
Lukumäärä: 
    A-sarja B-sarja Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
  Osakkeenomistajat Määrä Muutos Määrä Muutos Määrä Osakkeet % Määrä Äänet %
1 Metsäliitto Osuuskunta 25 751 535 0 119 591 790 -1 026 730 145 343 325 40,88% 634 622 490 61,77%
2 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 2 203 544 0 15 041 485 0 17 245 029 4,85% 59 112 365 5,75%
3 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 3 534 330 0 6 426 404 0 9 960 734 2,80% 77 113 004 7,51%
4 Etola Erkki Olavi 0 0 7 000 000 -500 000 7 000 000 1,97% 7 000 000 0,68%
5 OP-Suomi 0 0 5 801 478 46 213 5 801 478 1,63% 5 801 478 0,56%
6 Valtion Eläkerahasto 0 0 3 215 617 0 3 215 617 0,90% 3 215 617 0,31%
7 KEVA 0 0 2 641 000 0 2 641 000 0,74% 2 641 000 0,26%
8 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 0 0 2 355 000 88 000 2 355 000 0,66% 2 355 000 0,23%
9 Sr Evli Suomi Pienyhtiöt 0 0 1 859 000 0 1 859 000 0,52% 1 859 000 0,18%
10 OP-Suomi Pienyhtiöt 0 0 1 592 733 125 000 1 592 733 0,45% 1 592 733 0,16%
11 Jordan Kari Alpo Erik 0 0 1 364 616 110 588 1 364 616 0,38% 1 364 616 0,13%
12 Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 846 006 0 511 540 0 1 357 546 0,38% 17 431 660 1,70%
13 ODIN Finland 0 0 1 202 155 0 1 202 155 0,34% 1 202 155 0,12%
14 OP-Henkivakuutus Oy 1 620 0 1 166 340 52 677 1 167 960 0,33% 1 198 740 0,12%
15 Sr Säästöpankki Kotimaa 0 0 1 033 600 0 1 033 600 0,29% 1 033 600 0,10%
16 Sr Danske Invest Suomi Yhteisöosake 0 0 1 000 000 -80 000 1 000 000 0,28% 1 000 000 0,10%
17 Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas 0 0 843 360 326 877 843 360 0,24% 843 360 0,08%
18 Sr Nordea Pro Suomi 0 0 800 433 0 800 433 0,23% 800 433 0,08%
  Hallintarekisteröidyt A-sarja B-sarja Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
    Määrä Muutos Määrä Muutos Määrä Osakkeet % Määrä Äänet %
1 Nordea Bank Abp 17 500 -1 575 48 666 781 -875 944 48 684 281 13,69% 49 016 781 4,77%
2 Skandinaviska Enskilda Banken Ab (publ) Helsingin Sivukonttori 16 981 -684 15 969 850 -1 813 257 15 986 831 4,50% 16 309 470 1,59%
20 suurinta omistajaa yhteensä 32 371 516   238 083 182   270 454 698 76,07% 885 513 502 86,20%
Muut 2 987 278   82 070 770   85 058 048      
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com