30.9.2014
Lukumäärä: 
    A-sarja B-sarja Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
  Osakkeenomistajat Määrä Muutos Määrä Muutos Määrä Osakkeet % Määrä Äänet %
1 Metsäliitto Osuuskunta 25 751 535 0 107 026 130 0 132 777 665 40,46% 622 056 830 61,47%
2 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 2 203 544 0 13 714 945 0 15 918 489 4,85% 57 785 825 5,71%
3 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 3 534 330 0 11 666 295 0 15 200 625 4,63% 82 352 895 8,14%
4 Etola Erkki Olavi 0 0 7 200 000 0 7 200 000 2,19% 7 200 000 0,71%
5 Metsäliitto Management Oy 0 0 6 790 887 0 6 790 887 2,07% 6 790 887 0,67%
6 OP-Delta Sijoitusrahasto 0 0 3 970 255 129 562 3 970 255 1,21% 3 970 255 0,39%
7 Valtion Eläkerahasto 0 0 3 832 438 0 3 832 438 1,17% 3 832 438 0,38%
8 Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 1 704 249 0 1 471 888 2 104 3 176 137 0,97% 35 556 868 3,51%
9 OP-Focus Erikoissijoitusrahasto 0 0 2 995 388 0 2 995 388 0,91% 2 995 388 0,30%
10 OP-Suomi 0 0 2 883 689 144 360 2 883 689 0,88% 2 883 689 0,29%
11 Sr Nordea Fennia 0 0 2 300 000 0 2 300 000 0,70% 2 300 000 0,23%
12 Sr Säästöpankki Kotimaa 0 0 2 266 956 0 2 266 956 0,69% 2 266 956 0,22%
13 OP-Suomi Pienyhtiöt 0 0 2 103 390 0 2 103 390 0,64% 2 103 390 0,21%
14 Sr Evli Suomi Pienyhtiöt 0 0 1 582 058 -200 000 1 582 058 0,48% 1 582 058 0,16%
15 SEB Finlandia Optimized Low Carbon 0 0 1 375 900 -53 400 1 375 900 0,42% 1 375 900 0,14%
16 Sr Danske Invest Suomi Yhteisöosake 0 0 1 290 388 0 1 290 388 0,39% 1 290 388 0,13%
17 FIM Fenno Sijoitusrahasto 0 0 1 105 246 0 1 105 246 0,34% 1 105 246 0,11%
  Hallintarekisteröidyt A-sarja B-sarja Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
    Määrä Muutos Määrä Muutos Määrä Osakkeet % Määrä Äänet %
1 Nordea Pankki Suomi Oyj 27 872 -4 480 21 844 493 -482 753 21 872 365 6,67% 22 401 933 2,21%
2 Skandinaviska Enskilda Banken Ab (publ) Helsingin Sivukonttori 13 364 -617 21 185 629 474 921 21 198 993 6,46% 21 452 909 2,12%
3 Svenska Handelsbanken AB (publ), Filialverksamheten i Finland 1 000 0 1 807 308 -2 606 1 808 308 0,55% 1 827 308 0,18%
20 suurinta omistajaa yhteensä 33 235 894   218 413 283   251 649 177 76,68% 883 131 163 87,28%
Muut 2 749 757   73 766 678   76 516 435      
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com