31.8.2008
Lukumäärä: 
    B-sarja Äänet
  Osakkeenomistajat Määrä Osakkeet % Muutos Määrä Äänet %
1 Metsäliitto Osuuskunta 100 978 057 34,60% 0 100 978 057 34,60%
2 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 12 015 451 4,12% 0 12 015 451 4,12%
3 Elite Alfred Berg Suomi Fokus Sr 6 340 906 2,17% -1 138 618 6 340 906 2,17%
4 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 3 028 211 1,04% 0 3 028 211 1,04%
5 Turun Kaupungin Vahinkorahasto 2 563 711 0,88% -266 231 2 563 711 0,88%
6 Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito Sr 2 545 955 0,87% -214 471 2 545 955 0,87%
7 Sr Elite Alfred Berg Small Cap Finland 2 360 000 0,81% -390 000 2 360 000 0,81%
8 Eläke-Fennia Keskinäinen Vak.Y 2 200 000 0,75% 0 2 200 000 0,75%
9 Sitra Suomen Itsenäisyyden Juhlarahasto 2 197 713 0,75% -299 888 2 197 713 0,75%
10 KEVA 2 195 585 0,75% -2 747 084 2 195 585 0,75%
11 Evli Awards Management Oy 1 975 908 0,68% 0 1 975 908 0,68%
12 Sr Danske Invest Suomi Osake 1 736 000 0,59% 336 000 1 736 000 0,59%
13 FIM Fenno Sijoitusrahasto 1 730 773 0,59% 0 1 730 773 0,59%
14 Inkinen Simo-Pekka Juhani 1 700 000 0,58% 703 320 1 700 000 0,58%
15 Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 1 437 230 0,49% 0 1 437 230 0,49%
16 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera 1 100 000 0,38% 530 000 1 100 000 0,38%
17 Landskapet Ålands Pensionsfond 1 002 130 0,34% -88 290 1 002 130 0,34%
  Hallintarekisteröidyt B-sarja Äänet
    Määrä Osakkeet % Muutos Määrä Äänet %
1 Nordea Pankki Suomi Oyj 26 477 289 9,07% -384 821 26 477 289 9,07%
2 OMXBS/Skandinaviska Enskilda Banken Ab 21 767 803 7,46% -591 583 21 767 803 7,46%
3 Svenska Handelsbanken AB (publ), Filialverksamheten i Finland 21 733 173 7,45% 2 231 087 21 733 173 7,45%
20 suurinta omistajaa yhteensä 217 085 895 74,39%   217 085 895 74,39%
Muut 74 740 167        
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com