30.9.2019
Lukumäärä: 
    A-sarja B-sarja Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
  Osakkeenomistajat Määrä Muutos Määrä Muutos Määrä Osakkeet % Määrä Äänet %
1 Metsäliitto Osuuskunta 25 751 535 0 134 406 790 9 335 000 160 158 325 45,05% 649 437 490 63,22%
2 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 2 203 544 0 15 041 485 0 17 245 029 4,85% 59 112 365 5,75%
3 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 3 522 949 0 6 431 359 0 9 954 308 2,80% 76 890 339 7,48%
4 Etola Erkki Olavi 0 0 7 000 000 0 7 000 000 1,97% 7 000 000 0,68%
5 OP-Suomi 0 0 6 030 896 -3 076 429 6 030 896 1,70% 6 030 896 0,59%
6 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 0 0 3 405 000 0 3 405 000 0,96% 3 405 000 0,33%
7 Valtion Eläkerahasto 0 0 3 215 617 0 3 215 617 0,90% 3 215 617 0,31%
8 KEVA 0 0 2 641 000 0 2 641 000 0,74% 2 641 000 0,26%
9 Sr Evli Suomi Pienyhtiöt 0 0 1 630 000 150 000 1 630 000 0,46% 1 630 000 0,16%
10 OP-Suomi Pienyhtiöt 0 0 1 616 847 -750 000 1 616 847 0,45% 1 616 847 0,16%
11 OP-Henkivakuutus Oy 1 620 0 1 481 053 -121 743 1 482 673 0,42% 1 513 453 0,15%
12 Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 846 006 0 503 705 -19 437 1 349 711 0,38% 17 423 825 1,70%
13 ODIN Finland 0 0 1 202 155 0 1 202 155 0,34% 1 202 155 0,12%
14 Sr Danske Invest Suomi Yhteisöosake 0 0 1 000 000 0 1 000 000 0,28% 1 000 000 0,10%
15 Sr Nordea Pro Suomi 0 0 783 288 0 783 288 0,22% 783 288 0,08%
16 Sr Aktia Capital 0 0 754 841 0 754 841 0,21% 754 841 0,07%
17 Fondita Nordic Small Cap Sijoitusrahasto 0 0 740 000 0 740 000 0,21% 740 000 0,07%
  Hallintarekisteröidyt A-sarja B-sarja Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
    Määrä Muutos Määrä Muutos Määrä Osakkeet % Määrä Äänet %
1 Nordea Bank Abp 13 006 -135 29 453 275 -1 077 396 29 466 281 8,29% 29 713 395 2,89%
2 Skandinaviska Enskilda Banken Ab (publ) Helsingin Sivukonttori 16 031 -1 044 11 557 693 -225 748 11 573 724 3,26% 11 878 313 1,16%
3 Clearstream Banking S.A. 200 0 691 607 -20 041 691 807 0,19% 695 607 0,07%
20 suurinta omistajaa yhteensä 32 354 891   229 586 611   261 941 502 73,68% 876 684 431 85,34%
Muut 3 003 903   90 567 341   93 571 244      
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com