30.11.2006
Lukumäärä: 
    A-sarja B-sarja Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
  Osakkeenomistajat Määrä Muutos Määrä Muutos Määrä Osakkeet % Määrä Äänet %
1 Metsäliitto Osuuskunta 25 751 535 0 100 978 057 0 126 729 592 38,62% 616 008 757 60,48%
2 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 2 203 544 0 6 734 913 -619 000 8 938 457 2,72% 50 805 793 4,99%
3 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 3 534 330 0 5 028 211 5 000 8 562 541 2,61% 75 714 811 7,43%
4 Oy Etra Invest Ab 0 0 5 125 400 -400 000 5 125 400 1,56% 5 125 400 0,50%
5 Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 1 704 249 0 1 597 230 0 3 301 479 1,01% 35 682 210 3,50%
6 Eläke-Fennia Keskinäinen Vak.Y 0 0 2 550 000 0 2 550 000 0,78% 2 550 000 0,25%
7 Mrlbv Incentive Ky 0 0 1 386 635 0 1 386 635 0,42% 1 386 635 0,14%
8 FIM Fenno Sijoitusrahasto 0 0 1 275 000 0 1 275 000 0,39% 1 275 000 0,13%
9 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera 120 000 0 1 027 680 -158 400 1 147 680 0,35% 3 427 680 0,34%
10 OP-Delta Sijoitusrahasto 0 0 1 000 000 0 1 000 000 0,30% 1 000 000 0,10%
11 Arvo Omaisuudenhoito Oy Arvo Euro Value 0 0 881 384 356 384 881 384 0,27% 881 384 0,09%
12 FIM Forte Sijoitusrahasto 0 0 729 600 0 729 600 0,22% 729 600 0,07%
13 Sr Evli Suomi Select 0 0 600 000 0 600 000 0,18% 600 000 0,06%
14 Metsäliiton Toimenhaltijain Eläkesäätiö 16 070 0 577 900 0 593 970 0,18% 899 300 0,09%
15 Eläkesäätiö Polaris Pensionsstiftelse 227 770 0 311 505 0 539 275 0,16% 4 866 905 0,48%
16 Sr Seligson & Co OMX Helsinki 25 Pörssinoteerattu Rahasto 0 0 535 444 76 040 535 444 0,16% 535 444 0,05%
17 Turun Kaupungin Vahinkorahasto 11 850 -10 200 509 255 -19 974 521 105 0,16% 746 255 0,07%
  Hallintarekisteröidyt A-sarja B-sarja Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
    Määrä Muutos Määrä Muutos Määrä Osakkeet % Määrä Äänet %
1 OMXBS/Skandinaviska Enskilda Banken Ab 383 792 26 905 54 267 570 3 875 737 54 651 362 16,65% 61 943 410 6,08%
2 Nordea Pankki Suomi Oyj 82 019 26 642 47 927 377 -4 993 796 48 009 396 14,63% 49 567 757 4,87%
3 Svenska Handelsbanken AB (publ), Filialverksamheten i Finland 500 264 10 308 185 4 082 065 10 308 685 3,14% 10 318 185 1,01%
20 suurinta omistajaa yhteensä 34 035 659   243 351 346   277 387 005 84,53% 924 064 526 90,72%
Muut 2 303 891   48 474 716   50 778 607      
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com