31.7.2008
Lukumäärä: 
    A-sarja B-sarja Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
  Osakkeenomistajat Määrä Muutos Määrä Muutos Määrä Osakkeet % Määrä Äänet %
1 Metsäliitto Osuuskunta 25 751 535 0 100 978 057 0 126 729 592 38,62% 616 008 757 60,48%
2 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 2 203 544 0 12 015 451 0 14 218 995 4,33% 56 086 331 5,51%
3 Elite Alfred Berg Suomi Fokus Sr 0 0 7 479 524 2 294 636 7 479 524 2,28% 7 479 524 0,73%
4 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 3 534 330 0 3 028 211 0 6 562 541 2,00% 73 714 811 7,24%
5 KEVA 0 0 4 942 669 4 942 669 4 942 669 1,51% 4 942 669 0,49%
6 Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 1 704 249 0 1 437 230 0 3 141 479 0,96% 35 522 210 3,49%
7 Turun Kaupungin Vahinkorahasto 590 0 2 829 942 285 523 2 830 532 0,86% 2 841 742 0,28%
8 Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito Sr 0 0 2 760 426 912 612 2 760 426 0,84% 2 760 426 0,27%
9 Sr Elite Alfred Berg Small Cap Finland 0 0 2 750 000 750 000 2 750 000 0,84% 2 750 000 0,27%
10 Sitra Suomen Itsenäisyyden Juhlarahasto 0 0 2 497 601 785 000 2 497 601 0,76% 2 497 601 0,25%
11 Eläke-Fennia Keskinäinen Vak.Y 0 0 2 200 000 0 2 200 000 0,67% 2 200 000 0,22%
12 Evli Awards Management Oy 0 0 1 975 908 0 1 975 908 0,60% 1 975 908 0,19%
13 FIM Fenno Sijoitusrahasto 0 0 1 730 773 0 1 730 773 0,53% 1 730 773 0,17%
14 Sr Danske Invest Suomi Osake 0 0 1 400 000 0 1 400 000 0,43% 1 400 000 0,14%
15 Landskapet Ålands Pensionsfond 0 0 1 090 420 524 420 1 090 420 0,33% 1 090 420 0,11%
16 Inkinen Simo-Pekka Juhani 0 0 996 680 996 680 996 680 0,30% 996 680 0,10%
17 Sachtleben Pigments Oy:n Eläkesäätiö 0 0 940 700 395 480 940 700 0,29% 940 700 0,09%
  Hallintarekisteröidyt A-sarja B-sarja Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
    Määrä Muutos Määrä Muutos Määrä Osakkeet % Määrä Äänet %
1 Nordea Pankki Suomi Oyj 66 692 -5 810 26 862 110 -6 147 082 26 928 802 8,21% 28 195 950 2,77%
2 OMXBS/Skandinaviska Enskilda Banken Ab 387 017 0 22 359 386 -2 556 883 22 746 403 6,93% 30 099 726 2,96%
3 Svenska Handelsbanken AB (publ), Filialverksamheten i Finland 500 0 19 502 086 -6 418 387 19 502 586 5,94% 19 512 086 1,92%
20 suurinta omistajaa yhteensä 33 648 457   219 777 174   253 425 631 77,23% 892 746 314 87,64%
Muut 2 691 093   72 048 888   74 739 981      
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com