31.8.2008
Lukumäärä: 
    A-sarja B-sarja Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
  Osakkeenomistajat Määrä Muutos Määrä Muutos Määrä Osakkeet % Määrä Äänet %
1 Metsäliitto Osuuskunta 25 751 535 0 100 978 057 0 126 729 592 38,62% 616 008 757 60,48%
2 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 2 203 544 0 12 015 451 0 14 218 995 4,33% 56 086 331 5,51%
3 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 3 534 330 0 3 028 211 0 6 562 541 2,00% 73 714 811 7,24%
4 Elite Alfred Berg Suomi Fokus Sr 0 0 6 340 906 -1 138 618 6 340 906 1,93% 6 340 906 0,62%
5 Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 1 704 249 0 1 437 230 0 3 141 479 0,96% 35 522 210 3,49%
6 Turun Kaupungin Vahinkorahasto 590 0 2 563 711 -266 231 2 564 301 0,78% 2 575 511 0,25%
7 Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito Sr 0 0 2 545 955 -214 471 2 545 955 0,78% 2 545 955 0,25%
8 Sr Elite Alfred Berg Small Cap Finland 0 0 2 360 000 -390 000 2 360 000 0,72% 2 360 000 0,23%
9 Eläke-Fennia Keskinäinen Vak.Y 0 0 2 200 000 0 2 200 000 0,67% 2 200 000 0,22%
10 Sitra Suomen Itsenäisyyden Juhlarahasto 0 0 2 197 713 -299 888 2 197 713 0,67% 2 197 713 0,22%
11 KEVA 0 0 2 195 585 -2 747 084 2 195 585 0,67% 2 195 585 0,22%
12 Evli Awards Management Oy 0 0 1 975 908 0 1 975 908 0,60% 1 975 908 0,19%
13 Sr Danske Invest Suomi Osake 0 0 1 736 000 336 000 1 736 000 0,53% 1 736 000 0,17%
14 FIM Fenno Sijoitusrahasto 0 0 1 730 773 0 1 730 773 0,53% 1 730 773 0,17%
15 Inkinen Simo-Pekka Juhani 0 0 1 700 000 703 320 1 700 000 0,52% 1 700 000 0,17%
16 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera 120 000 60 000 1 100 000 530 000 1 220 000 0,37% 3 500 000 0,34%
17 Landskapet Ålands Pensionsfond 0 0 1 002 130 -88 290 1 002 130 0,31% 1 002 130 0,10%
  Hallintarekisteröidyt A-sarja B-sarja Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
    Määrä Muutos Määrä Muutos Määrä Osakkeet % Määrä Äänet %
1 Nordea Pankki Suomi Oyj 64 640 -2 052 26 477 289 -384 821 26 541 929 8,09% 27 770 089 2,73%
2 OMXBS/Skandinaviska Enskilda Banken Ab 257 465 -129 552 21 767 803 -591 583 22 025 268 6,71% 26 917 103 2,64%
3 Svenska Handelsbanken AB (publ), Filialverksamheten i Finland 500 0 21 733 173 2 231 087 21 733 673 6,62% 21 743 173 2,13%
20 suurinta omistajaa yhteensä 33 636 853   217 085 895   250 722 748 76,40% 889 822 955 87,36%
Muut 2 702 697   74 740 167   77 442 864      
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com