31.10.2009
Lukumäärä: 
    A-sarja B-sarja Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
  Osakkeenomistajat Määrä Muutos Määrä Muutos Määrä Osakkeet % Määrä Äänet %
1 Metsäliitto Osuuskunta 25 751 535 0 100 978 057 0 126 729 592 38,62% 616 008 757 60,48%
2 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 2 203 544 0 12 015 451 0 14 218 995 4,33% 56 086 331 5,51%
3 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 3 534 330 0 3 028 211 0 6 562 541 2,00% 73 714 811 7,24%
4 Etola Erkki Olavi 0 0 5 500 000 1 000 000 5 500 000 1,68% 5 500 000 0,54%
5 Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 1 704 249 0 1 437 230 0 3 141 479 0,96% 35 522 210 3,49%
6 Sr Elite Alfred Berg Small Cap Finland 0 0 2 080 139 1 359 114 2 080 139 0,63% 2 080 139 0,20%
7 Eläke-Fennia Keskinäinen Vak.Y 0 0 2 000 000 0 2 000 000 0,61% 2 000 000 0,20%
8 FIM Fenno Sijoitusrahasto 0 0 1 830 773 0 1 830 773 0,56% 1 830 773 0,18%
9 Turun Kaupunki 0 0 1 762 699 0 1 762 699 0,54% 1 762 699 0,17%
10 Elite Alfred Berg Suomi Fokus Sr 0 0 1 304 076 0 1 304 076 0,40% 1 304 076 0,13%
11 Evli Awards Management Oy 0 0 1 050 796 -302 400 1 050 796 0,32% 1 050 796 0,10%
12 Veikko Laine Oy 0 0 910 000 0 910 000 0,28% 910 000 0,09%
13 Jordan Kari Alpo Erik 0 0 801 759 0 801 759 0,24% 801 759 0,08%
14 FIM Forte Sijoitusrahasto 0 0 738 510 0 738 510 0,23% 738 510 0,07%
15 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera 100 000 0 574 000 -486 900 674 000 0,21% 2 574 000 0,25%
16 BNP Arbitrage 0 0 611 954 480 315 611 954 0,19% 611 954 0,06%
  Hallintarekisteröidyt A-sarja B-sarja Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
    Määrä Muutos Määrä Muutos Määrä Osakkeet % Määrä Äänet %
1 Nordea Pankki Suomi Oyj 31 416 0 48 636 009 2 032 434 48 667 425 14,83% 49 264 329 4,84%
2 OMXBS/Skandinaviska Enskilda Banken Ab 12 102 1 000 10 388 707 1 641 332 10 400 809 3,17% 10 630 747 1,04%
3 Nordnet Bank Ab 200 0 765 914 14 000 766 114 0,23% 769 914 0,08%
4 Svenska Handelsbanken AB (publ), Filialverksamheten i Finland 500 0 711 984 -116 310 712 484 0,22% 721 984 0,07%
20 suurinta omistajaa yhteensä 33 337 876   197 126 269   230 464 145 70,23% 863 883 789 84,81%
Muut 3 001 674   94 699 793   97 701 467      
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com