31.10.2007
Lukumäärä: 
    A-sarja B-sarja Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
  Osakkeenomistajat Määrä Muutos Määrä Muutos Määrä Osakkeet % Määrä Äänet %
1 Metsäliitto Osuuskunta 25 751 535 0 100 978 057 0 126 729 592 38,62% 616 008 757 60,48%
2 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 3 534 330 0 3 028 211 0 6 562 541 2,00% 73 714 811 7,24%
3 Swedbank 0 0 4 035 185 4 035 185 4 035 185 1,23% 4 035 185 0,40%
4 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 2 203 544 2 000 1 324 451 -3 051 000 3 527 995 1,08% 45 395 331 4,46%
5 Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 1 704 249 0 1 437 230 0 3 141 479 0,96% 35 522 210 3,49%
6 Eläke-Fennia Keskinäinen Vak.Y 0 0 2 550 000 0 2 550 000 0,78% 2 550 000 0,25%
7 FIM Fenno Sijoitusrahasto 0 0 1 600 000 400 000 1 600 000 0,49% 1 600 000 0,16%
8 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera 120 000 0 1 286 080 40 000 1 406 080 0,43% 3 686 080 0,36%
9 OP-Delta Sijoitusrahasto 0 0 1 100 000 -710 000 1 100 000 0,34% 1 100 000 0,11%
10 Mrlbv Incentive Ky 0 0 1 021 419 0 1 021 419 0,31% 1 021 419 0,10%
11 SEB Gyllenberg Private Bank AB 0 0 872 600 339 900 872 600 0,27% 872 600 0,09%
12 FIM Forte Sijoitusrahasto 0 0 750 000 650 000 750 000 0,23% 750 000 0,07%
13 Metsäliiton Toimenhaltijain Eläkesäätiö 16 070 0 577 900 0 593 970 0,18% 899 300 0,09%
14 Oy Etra Invest Ab 0 0 550 400 -250 000 550 400 0,17% 550 400 0,05%
15 Eläkesäätiö Polaris Pensionsstiftelse 227 770 0 311 505 0 539 275 0,16% 4 866 905 0,48%
16 OP-Suomi 0 0 505 340 0 505 340 0,15% 505 340 0,05%
17 Veikko Laine Oy 0 0 410 000 0 410 000 0,12% 410 000 0,04%
  Hallintarekisteröidyt A-sarja B-sarja Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
    Määrä Muutos Määrä Muutos Määrä Osakkeet % Määrä Äänet %
1 OMXBS/Skandinaviska Enskilda Banken Ab 400 355 -910 57 023 223 -609 427 57 423 578 17,50% 65 030 323 6,38%
2 Nordea Pankki Suomi Oyj 43 679 -841 49 024 955 -2 531 194 49 068 634 14,95% 49 898 535 4,90%
3 Svenska Handelsbanken AB (publ), Filialverksamheten i Finland 500 0 23 655 458 1 920 301 23 655 958 7,21% 23 665 458 2,32%
20 suurinta omistajaa yhteensä 34 002 032   252 042 014   286 044 046 87,16% 932 082 654 91,50%
Muut 2 337 518   39 784 048   42 121 566      
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com