29.7.2005
Lukumäärä: 
    A-sarja B-sarja Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
  Osakkeenomistajat Määrä Muutos Määrä Muutos Määrä Osakkeet % Määrä Äänet %
1 Metsäliitto Osuuskunta 25 751 535 0 100 978 057 0 126 729 592 38,62% 616 008 757 60,47%
2 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 3 534 330 0 5 028 211 0 8 562 541 2,61% 75 714 811 7,43%
3 Oy Etra Invest Ab 0 0 7 439 200 439 200 7 439 200 2,27% 7 439 200 0,73%
4 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 2 203 544 0 1 341 113 0 3 544 657 1,08% 45 411 993 4,46%
5 Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 1 704 249 0 1 597 750 0 3 301 999 1,01% 35 682 730 3,50%
6 OP-Suomi 0 0 1 651 940 80 000 1 651 940 0,57% 1 651 940 0,57%
7 Mrlbv Incentive Ky 0 0 1 500 000 0 1 500 000 0,46% 1 500 000 0,15%
8 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera 120 000 0 1 260 080 -13 000 1 380 080 0,42% 3 660 080 0,36%
9 Eläke-Fennia Keskinäinen Vak.Y 0 0 1 199 905 100 000 1 199 905 0,37% 1 199 905 0,12%
10 SEB Finlandia Optimized Low Carbon 0 0 825 000 0 825 000 0,25% 825 000 0,08%
11 Veikko Laine Oy 0 0 618 000 0 618 000 0,19% 618 000 0,06%
12 Metsäliiton Toimenhaltijain Eläkesäätiö 16 070 0 577 900 0 593 970 0,18% 899 300 0,09%
13 Turun Kaupungin Vahinkorahasto 115 878 -5 500 474 749 7 200 590 627 0,18% 2 792 309 0,27%
14 Sr SEB Gyllenberg Finland Small Cap 0 0 587 600 -8 200 587 600 0,18% 587 600 0,06%
15 Sr Seligson & Co OMX Helsinki 25 Pörssinoteerattu Rahasto 0 0 575 184 -37 512 575 184 0,18% 575 184 0,06%
16 Eläkesäätiö Polaris Pensionsstiftelse 227 770 0 311 505 0 539 275 0,16% 4 866 905 0,48%
17 Pohjola Euro Value Sijoitusrahasto 0 0 500 000 0 500 000 0,15% 500 000 0,05%
  Hallintarekisteröidyt A-sarja B-sarja Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
    Määrä Muutos Määrä Muutos Määrä Osakkeet % Määrä Äänet %
1 Nordea Pankki Suomi Oyj 24 302 -1 500 104 599 104 -2 272 611 104 623 406 31,88% 105 085 144 10,32%
2 OMXBS/Skandinaviska Enskilda Banken Ab 10 540 0 3 677 507 1 548 671 3 688 047 1,12% 3 888 307 0,38%
3 Hss/Svenska Handelsbanken 0 0 525 955 -414 097 525 955 0,16% 525 955 0,05%
20 suurinta omistajaa yhteensä 33 708 218   235 268 760   268 976 978 82,04% 909 433 120 89,69%
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com