30.11.2016
Lukumäärä: 
    A-sarja B-sarja Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
  Osakkeenomistajat Määrä Muutos Määrä Muutos Määrä Osakkeet % Määrä Äänet %
1 Metsäliitto Osuuskunta 25 751 535 0 122 955 355 0 148 706 890 41,83% 637 986 055 61,49%
2 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 2 203 544 0 15 041 485 0 17 245 029 4,85% 59 112 365 5,70%
3 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 3 534 330 0 12 793 487 0 16 327 817 4,59% 83 480 087 8,05%
4 Etola Erkki Olavi 0 0 8 000 000 0 8 000 000 2,25% 8 000 000 0,77%
5 Valtion Eläkerahasto 0 0 4 650 000 0 4 650 000 1,31% 4 650 000 0,45%
6 Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 1 704 249 0 1 768 554 18 241 3 472 803 0,98% 35 853 534 3,46%
7 OP-Suomi 0 0 2 840 478 310 934 2 840 478 0,80% 2 840 478 0,27%
8 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 0 0 2 729 426 2 200 000 2 729 426 0,77% 2 729 426 0,26%
9 OP-Delta Sijoitusrahasto 0 0 2 462 907 225 000 2 462 907 0,69% 2 462 907 0,24%
10 OP-Suomi Pienyhtiöt 0 0 2 444 827 255 933 2 444 827 0,69% 2 444 827 0,24%
11 OP-Focus Erikoissijoitusrahasto 0 0 2 167 359 0 2 167 359 0,61% 2 167 359 0,21%
12 ODIN Finland 0 0 1 753 665 -100 000 1 753 665 0,49% 1 753 665 0,17%
13 Sr Evli Suomi Pienyhtiöt 0 0 1 747 354 270 000 1 747 354 0,49% 1 747 354 0,17%
14 Sr Danske Invest Suomi Yhteisöosake 0 0 1 651 494 100 000 1 651 494 0,46% 1 651 494 0,16%
15 KEVA 0 0 1 550 000 0 1 550 000 0,44% 1 550 000 0,15%
16 Sr Säästöpankki Kotimaa 0 0 1 257 786 0 1 257 786 0,35% 1 257 786 0,12%
17 Säästöpankki Korko Plus sr 0 0 1 224 807 0 1 224 807 0,34% 1 224 807 0,12%
18 Sr Säästöpankki Pienyhtiöt 0 0 1 076 001 511 961 1 076 001 0,30% 1 076 001 0,10%
  Hallintarekisteröidyt A-sarja B-sarja Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
    Määrä Muutos Määrä Muutos Määrä Osakkeet % Määrä Äänet %
1 Nordea Pankki Suomi Oyj 11 985 0 30 269 858 -3 313 615 30 281 843 8,52% 30 509 558 2,94%
2 Skandinaviska Enskilda Banken Ab (publ) Helsingin Sivukonttori 23 977 11 525 17 730 519 2 342 921 17 754 496 4,99% 18 210 059 1,76%
20 suurinta omistajaa yhteensä 33 229 620   236 115 362   269 344 982 75,76% 900 707 762 86,81%
Muut 2 666 031   83 501 733   86 167 764      
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com