31.5.2005
Lukumäärä: 
    B-sarja Äänet
  Osakkeenomistajat Määrä Osakkeet % Muutos Määrä Äänet %
1 Metsäliitto Osuuskunta 100 978 057 34,60% 0 100 978 057 34,60%
2 Oy Etra Invest Ab 6 109 935 2,09% 109 400 6 109 935 2,09%
3 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 5 428 211 1,86% 0 5 428 211 1,86%
4 Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 1 597 750 0,55% 0 1 597 750 0,55%
5 Mrlbv Incentive Ky 1 500 000 0,51% 1 500 000 1 500 000 0,51%
6 OP-Suomi 1 150 000 0,39% 200 000 1 150 000 0,39%
7 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera 1 031 080 0,35% -233 000 1 031 080 0,35%
8 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 871 113 0,30% 330 000 871 113 0,30%
9 SEB Finlandia Optimized Low Carbon 825 000 0,28% 0 825 000 0,28%
10 Eläke-Fennia Keskinäinen Vak.Y 817 905 0,28% 620 200 817 905 0,28%
11 Rzb Austria 739 500 0,25% -363 000 739 500 0,25%
12 Veikko Laine Oy 618 000 0,21% 0 618 000 0,21%
13 Sr SEB Gyllenberg Finland Small Cap 595 800 0,20% 0 595 800 0,20%
14 Metsäliiton Toimenhaltijain Eläkesäätiö 577 900 0,20% 0 577 900 0,20%
15 Sr Seligson & Co OMX Helsinki 25 Pörssinoteerattu Rahasto 574 072 0,20% 23 068 574 072 0,20%
16 Turun Kaupungin Vahinkorahasto 570 149 0,20% -20 000 570 149 0,20%
  Hallintarekisteröidyt B-sarja Äänet
    Määrä Osakkeet % Muutos Määrä Äänet %
1 Nordea Pankki Suomi Oyj 108 871 711 37,31% -3 820 058 108 871 711 37,31%
2 Svenska Handelsbanken AB (publ), Filialverksamheten i Finland 2 965 291 1,02% 117 540 2 965 291 1,02%
3 OMXBS/Skandinaviska Enskilda Banken Ab 2 450 826 0,84% 263 576 2 450 826 0,84%
4 Hss/Svenska Handelsbanken 575 955 0,20% 210 070 575 955 0,20%
20 suurinta omistajaa yhteensä 238 848 255 81,84%   238 848 255 81,84%
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com