31.5.2007
Lukumäärä: 
    B-sarja Äänet
  Osakkeenomistajat Määrä Osakkeet % Muutos Määrä Äänet %
1 Metsäliitto Osuuskunta 100 978 057 34,60% 0 100 978 057 34,60%
2 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 4 826 913 1,65% -328 000 4 826 913 1,65%
3 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 3 028 211 1,04% -2 000 000 3 028 211 1,04%
4 Oy Etra Invest Ab 3 000 400 1,03% 0 3 000 400 1,03%
5 Eläke-Fennia Keskinäinen Vak.Y 2 550 000 0,87% 0 2 550 000 0,87%
6 Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 1 437 230 0,49% 0 1 437 230 0,49%
7 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera 1 286 080 0,44% 0 1 286 080 0,44%
8 Mrlbv Incentive Ky 1 021 419 0,35% 0 1 021 419 0,35%
9 Sr Danske Invest Suomi Osake 646 000 0,22% 163 000 646 000 0,22%
10 Metsäliiton Toimenhaltijain Eläkesäätiö 577 900 0,20% 0 577 900 0,20%
11 OP-Suomi 505 340 0,17% 0 505 340 0,17%
12 OP-Delta Sijoitusrahasto 500 000 0,17% -200 000 500 000 0,17%
13 Sr Danske Invest Suomi Kasvuosake 382 000 0,13% 162 000 382 000 0,13%
14 BNP Arbitrage 379 492 0,13% 226 292 379 492 0,13%
15 SEB Gyllenberg Private Bank AB 360 900 0,12% 360 900 360 900 0,12%
16 Eläkesäätiö Polaris Pensionsstiftelse 311 505 0,11% 0 311 505 0,11%
17 Erikoissijoitusrahasto Avenir 300 000 0,10% 300 000 300 000 0,10%
  Hallintarekisteröidyt B-sarja Äänet
    Määrä Osakkeet % Muutos Määrä Äänet %
1 OMXBS/Skandinaviska Enskilda Banken Ab 57 597 439 19,74% -311 274 57 597 439 19,74%
2 Nordea Pankki Suomi Oyj 56 324 676 19,30% -1 992 055 56 324 676 19,30%
3 Svenska Handelsbanken AB (publ), Filialverksamheten i Finland 21 442 711 7,35% 5 433 892 21 442 711 7,35%
20 suurinta omistajaa yhteensä 257 456 273 88,22%   257 456 273 88,22%
Muut 34 369 789        
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com