31.3.2011
Lukumäärä: 
    A-sarja B-sarja Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
  Osakkeenomistajat Määrä Muutos Määrä Muutos Määrä Osakkeet % Määrä Äänet %
1 Metsäliitto Osuuskunta 25 751 535 0 101 739 162 21 356 127 490 697 38,85% 616 769 862 60,55%
2 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 2 203 544 0 12 015 451 0 14 218 995 4,33% 56 086 331 5,51%
3 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 3 534 330 0 4 763 295 400 000 8 297 625 2,53% 75 449 895 7,41%
4 Etola Erkki Olavi 0 0 7 000 000 0 7 000 000 2,13% 7 000 000 0,69%
5 Metsäliitto Management Oy 0 0 6 790 887 0 6 790 887 2,07% 6 790 887 0,67%
6 Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 1 704 249 0 1 508 974 0 3 213 223 0,98% 35 593 954 3,49%
7 OP-Focus Erikoissijoitusrahasto 0 0 2 675 000 200 000 2 675 000 0,82% 2 675 000 0,26%
8 FIM Forte Sijoitusrahasto 0 0 2 525 040 0 2 525 040 0,77% 2 525 040 0,25%
9 Valtion Eläkerahasto 0 0 2 503 560 0 2 503 560 0,76% 2 503 560 0,25%
10 Sr Nordea Fennia 0 0 2 300 000 0 2 300 000 0,70% 2 300 000 0,23%
11 OP-Suomi Pienyhtiöt 0 0 2 200 000 200 000 2 200 000 0,67% 2 200 000 0,22%
12 Elite Alfred Berg Suomi Fokus Sr 0 0 2 116 264 174 819 2 116 264 0,64% 2 116 264 0,21%
13 FIM Fenno Sijoitusrahasto 0 0 2 050 773 0 2 050 773 0,62% 2 050 773 0,20%
14 Sr Säästöpankki Kotimaa 0 0 1 300 000 550 000 1 300 000 0,40% 1 300 000 0,13%
15 Eläke-Fennia Keskinäinen Vak.Y 0 0 1 205 000 0 1 205 000 0,37% 1 205 000 0,12%
16 OP-Suomi 0 0 1 175 000 275 000 1 175 000 0,36% 1 175 000 0,12%
17 Esr Nordea Suomi 130/30 0 0 1 050 000 50 000 1 050 000 0,32% 1 050 000 0,10%
  Hallintarekisteröidyt A-sarja B-sarja Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
    Määrä Muutos Määrä Muutos Määrä Osakkeet % Määrä Äänet %
1 Nordea Pankki Suomi Oyj 58 525 12 000 25 303 536 -3 054 843 25 362 061 7,73% 26 474 036 2,60%
2 OMXBS/Skandinaviska Enskilda Banken Ab 12 102 0 14 353 096 -2 004 909 14 365 198 4,38% 14 595 136 1,43%
3 Svenska Handelsbanken AB (publ), Filialverksamheten i Finland 3 880 0 3 633 423 599 245 3 637 303 1,11% 3 711 023 0,36%
20 suurinta omistajaa yhteensä 33 268 165   198 208 461   231 476 626 70,54% 863 571 761 84,78%
Muut 3 071 385   93 617 601   96 688 986      
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com