30.4.2007
Lukumäärä: 
    A-sarja B-sarja Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
  Osakkeenomistajat Määrä Muutos Määrä Muutos Määrä Osakkeet % Määrä Äänet %
1 Metsäliitto Osuuskunta 25 751 535 0 100 978 057 0 126 729 592 38,62% 616 008 757 60,48%
2 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 3 534 330 0 5 028 211 0 8 562 541 2,61% 75 714 811 7,43%
3 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 2 203 544 5 000 5 154 913 -1 208 000 7 358 457 2,24% 49 225 793 4,83%
4 Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 1 704 249 0 1 437 230 -40 000 3 141 479 0,96% 35 522 210 3,49%
5 Oy Etra Invest Ab 0 0 3 000 400 0 3 000 400 0,91% 3 000 400 0,29%
6 Eläke-Fennia Keskinäinen Vak.Y 0 0 2 550 000 0 2 550 000 0,78% 2 550 000 0,25%
7 Swedbank 0 0 1 578 200 -251 000 1 578 200 0,48% 1 578 200 0,15%
8 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera 120 000 0 1 286 080 50 000 1 406 080 0,43% 3 686 080 0,36%
9 Mrlbv Incentive Ky 0 0 1 021 419 -219 130 1 021 419 0,31% 1 021 419 0,10%
10 OP-Delta Sijoitusrahasto 0 0 700 000 0 700 000 0,21% 700 000 0,07%
11 Metsäliiton Toimenhaltijain Eläkesäätiö 16 070 0 577 900 0 593 970 0,18% 899 300 0,09%
12 Eläkesäätiö Polaris Pensionsstiftelse 227 770 0 311 505 0 539 275 0,16% 4 866 905 0,48%
13 OP-Suomi 0 0 505 340 0 505 340 0,15% 505 340 0,05%
14 Sr Danske Invest Suomi Osake 0 0 483 000 483 000 483 000 0,15% 483 000 0,05%
15 Turun Kaupungin Vahinkorahasto 55 065 34 235 319 615 -25 255 374 680 0,11% 1 420 915 0,14%
16 Kelhä Jorma 0 0 300 000 0 300 000 0,09% 300 000 0,03%
17 Sr Säästöpankki Kotimaa 0 0 257 560 0 257 560 0,08% 257 560 0,03%
  Hallintarekisteröidyt A-sarja B-sarja Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
    Määrä Muutos Määrä Muutos Määrä Osakkeet % Määrä Äänet %
1 Nordea Pankki Suomi Oyj 240 481 -10 338 58 316 731 -3 213 461 58 557 212 17,84% 63 126 351 6,20%
2 OMXBS/Skandinaviska Enskilda Banken Ab 450 500 27 556 57 908 713 4 061 013 58 359 213 17,78% 66 918 713 6,57%
3 Svenska Handelsbanken AB (publ), Filialverksamheten i Finland 500 0 16 008 819 574 832 16 009 319 4,88% 16 018 819 1,57%
20 suurinta omistajaa yhteensä 34 304 044   257 723 693   292 027 737 88,99% 943 804 573 92,66%
Muut 2 035 506   34 102 369   36 137 875      
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com