31.8.2019
Lukumäärä: 
    A-sarja B-sarja Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
  Osakkeenomistajat Määrä Muutos Määrä Muutos Määrä Osakkeet % Määrä Äänet %
1 Metsäliitto Osuuskunta 25 751 535 0 125 071 790 5 480 000 150 823 325 42,42% 640 102 490 62,31%
2 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 2 203 544 0 15 041 485 0 17 245 029 4,85% 59 112 365 5,75%
3 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 3 522 949 -2 857 6 431 359 0 9 954 308 2,80% 76 890 339 7,48%
4 OP-Suomi 0 0 9 107 325 507 325 9 107 325 2,56% 9 107 325 0,89%
5 Etola Erkki Olavi 0 0 7 000 000 0 7 000 000 1,97% 7 000 000 0,68%
6 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 0 0 3 405 000 0 3 405 000 0,96% 3 405 000 0,33%
7 Valtion Eläkerahasto 0 0 3 215 617 0 3 215 617 0,90% 3 215 617 0,31%
8 KEVA 0 0 2 641 000 0 2 641 000 0,74% 2 641 000 0,26%
9 OP-Suomi Pienyhtiöt 0 0 2 366 847 429 255 2 366 847 0,67% 2 366 847 0,23%
10 OP-Henkivakuutus Oy 1 620 0 1 602 796 19 865 1 604 416 0,45% 1 635 196 0,16%
11 Sr Evli Suomi Pienyhtiöt 0 0 1 480 000 0 1 480 000 0,42% 1 480 000 0,14%
12 Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 846 006 0 523 142 0 1 369 148 0,39% 17 443 262 1,70%
13 Jordan Kari Alpo Erik 0 0 1 254 028 0 1 254 028 0,35% 1 254 028 0,12%
14 ODIN Finland 0 0 1 202 155 0 1 202 155 0,34% 1 202 155 0,12%
15 Sr Danske Invest Suomi Yhteisöosake 0 0 1 000 000 0 1 000 000 0,28% 1 000 000 0,10%
16 Sr Nordea Pro Suomi 0 0 783 288 0 783 288 0,22% 783 288 0,08%
17 Sr Aktia Capital 0 0 754 841 0 754 841 0,21% 754 841 0,07%
18 Fondita Nordic Small Cap Sijoitusrahasto 0 0 740 000 0 740 000 0,21% 740 000 0,07%
  Hallintarekisteröidyt A-sarja B-sarja Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
    Määrä Muutos Määrä Muutos Määrä Osakkeet % Määrä Äänet %
1 Nordea Bank Abp 13 141 -1 796 30 530 671 -4 113 523 30 543 812 8,59% 30 793 491 3,00%
2 Skandinaviska Enskilda Banken Ab (publ) Helsingin Sivukonttori 17 075 1 110 11 783 441 -2 313 786 11 800 516 3,32% 12 124 941 1,18%
20 suurinta omistajaa yhteensä 32 355 870   225 934 785   258 290 655 72,65% 873 052 185 84,98%
Muut 3 002 924   94 219 167   97 222 091      
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com