30.9.2008
Lukumäärä: 
    A-sarja B-sarja Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
  Osakkeenomistajat Määrä Muutos Määrä Muutos Määrä Osakkeet % Määrä Äänet %
1 Metsäliitto Osuuskunta 25 751 535 0 100 978 057 0 126 729 592 38,62% 616 008 757 60,48%
2 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 2 203 544 0 12 015 451 0 14 218 995 4,33% 56 086 331 5,51%
3 KEVA 0 0 9 140 474 6 944 889 9 140 474 2,79% 9 140 474 0,90%
4 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 3 534 330 0 3 028 211 0 6 562 541 2,00% 73 714 811 7,24%
5 Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 1 704 249 0 1 437 230 0 3 141 479 0,96% 35 522 210 3,49%
6 Turun Kaupungin Vahinkorahasto 0 0 2 663 711 100 000 2 663 711 0,81% 2 663 711 0,26%
7 Eläke-Fennia Keskinäinen Vak.Y 0 0 2 200 000 0 2 200 000 0,67% 2 200 000 0,22%
8 Evli Awards Management Oy 0 0 1 975 908 0 1 975 908 0,60% 1 975 908 0,19%
9 Inkinen Simo-Pekka Juhani 0 0 1 750 000 50 000 1 750 000 0,53% 1 750 000 0,17%
10 Sr Danske Invest Suomi Osake 0 0 1 736 000 0 1 736 000 0,53% 1 736 000 0,17%
11 FIM Fenno Sijoitusrahasto 0 0 1 730 773 0 1 730 773 0,53% 1 730 773 0,17%
12 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera 120 000 0 1 260 000 160 000 1 380 000 0,42% 3 660 000 0,36%
13 Veikko Laine Oy 0 0 910 000 0 910 000 0,28% 910 000 0,09%
14 Sr Danske Invest Suomi Yhteisöosake 0 0 785 000 0 785 000 0,24% 785 000 0,08%
15 FIM Forte Sijoitusrahasto 0 0 738 510 0 738 510 0,23% 738 510 0,07%
16 Elite Alfred Berg Suomi Fokus Sr 0 0 724 937 -5 615 969 724 937 0,22% 724 937 0,07%
17 Sr Danske Invest Suomi Kasvuosake 0 0 710 000 -150 000 710 000 0,22% 710 000 0,07%
  Hallintarekisteröidyt A-sarja B-sarja Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
    Määrä Muutos Määrä Muutos Määrä Osakkeet % Määrä Äänet %
1 OMXBS/Skandinaviska Enskilda Banken Ab 219 119 -38 346 34 834 435 13 066 632 35 053 554 10,68% 39 216 815 3,85%
2 Nordea Pankki Suomi Oyj 63 037 -1 603 22 341 000 -4 136 289 22 404 037 6,83% 23 601 740 2,32%
3 Svenska Handelsbanken AB (publ), Filialverksamheten i Finland 500 0 21 634 685 -98 488 21 635 185 6,59% 21 644 685 2,12%
20 suurinta omistajaa yhteensä 33 596 314   222 594 382   256 190 696 78,07% 894 520 662 87,82%
Muut 2 743 236   69 231 680   71 974 916      
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com