31.3.2013
Lukumäärä: 
    A-sarja B-sarja Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
  Osakkeenomistajat Määrä Muutos Määrä Muutos Määrä Osakkeet % Määrä Äänet %
1 Metsäliitto Osuuskunta 25 751 535 0 106 421 760 0 132 173 295 40,28% 621 452 460 61,07%
2 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 2 203 544 0 13 714 945 0 15 918 489 4,85% 57 785 825 5,68%
3 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 3 534 330 0 9 813 295 0 13 347 625 4,07% 80 499 895 7,91%
4 Etola Erkki Olavi 0 0 7 200 000 0 7 200 000 2,19% 7 200 000 0,71%
5 Metsäliitto Management Oy 0 0 6 790 887 0 6 790 887 2,07% 6 790 887 0,67%
6 OP-Focus Erikoissijoitusrahasto 0 0 5 908 410 61 209 5 908 410 1,80% 5 908 410 0,58%
7 Valtion Eläkerahasto 0 0 3 813 744 13 744 3 813 744 1,16% 3 813 744 0,37%
8 OP-Suomi 0 0 3 365 192 114 450 3 365 192 1,03% 3 365 192 0,33%
9 Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 1 704 249 0 1 472 551 -8 380 3 176 800 0,97% 35 557 531 3,49%
10 OP-Delta Sijoitusrahasto 0 0 3 109 059 9 059 3 109 059 0,95% 3 109 059 0,31%
11 OP-Suomi Pienyhtiöt 0 0 2 953 542 0 2 953 542 0,90% 2 953 542 0,29%
12 Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi 0 0 2 400 000 0 2 400 000 0,73% 2 400 000 0,24%
13 Sr Nordea Fennia 0 0 2 300 000 0 2 300 000 0,70% 2 300 000 0,23%
14 Sr Säästöpankki Kotimaa 0 0 2 116 956 0 2 116 956 0,65% 2 116 956 0,21%
15 SEB Finlandia Optimized Low Carbon 0 0 1 734 900 -168 000 1 734 900 0,53% 1 734 900 0,17%
16 Sr SEB Gyllenberg Finland Small Cap 0 0 1 200 000 -200 000 1 200 000 0,37% 1 200 000 0,12%
17 FIM Fenno Sijoitusrahasto 0 0 1 196 500 55 534 1 196 500 0,36% 1 196 500 0,12%
  Hallintarekisteröidyt A-sarja B-sarja Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
    Määrä Muutos Määrä Muutos Määrä Osakkeet % Määrä Äänet %
1 OMXBS/Skandinaviska Enskilda Banken Ab 14 850 0 17 316 966 1 122 575 17 331 816 5,28% 17 613 966 1,73%
2 Nordea Pankki Suomi Oyj 53 333 0 13 690 160 -1 041 379 13 743 493 4,19% 14 756 820 1,45%
3 Svenska Handelsbanken AB (publ), Filialverksamheten i Finland 1 000 0 1 727 965 119 712 1 728 965 0,53% 1 747 965 0,17%
20 suurinta omistajaa yhteensä 33 262 841   208 246 832   241 509 673 73,59% 873 503 652 85,83%
Muut 3 026 709   83 629 230   86 655 939      
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com