31.3.2005
Lukumäärä: 
    A-sarja B-sarja Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
  Osakkeenomistajat Määrä Muutos Määrä Muutos Määrä Osakkeet % Määrä Äänet %
1 Metsäliitto Osuuskunta 25 751 535 0 100 978 057 0 126 729 592 38,62% 616 008 757 60,47%
2 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 3 534 330 0 5 428 211 0 8 962 541 2,73% 76 114 811 7,47%
3 Oy Etra Invest Ab 0 0 4 511 135 1 476 600 4 511 135 1,37% 4 511 135 0,44%
4 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 2 203 544 0 1 211 113 80 000 3 414 657 1,04% 45 281 993 4,45%
5 Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 1 704 249 0 1 597 750 0 3 301 999 1,01% 35 682 730 3,50%
6 OP Yrityspankki Oyj 0 0 1 545 583 1 545 583 1 545 583 0,47% 1 545 583 0,15%
7 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera 120 000 0 1 100 080 -186 000 1 220 080 0,37% 3 500 080 0,34%
8 OP-Suomi 0 0 950 000 0 950 000 0,33% 950 000 0,33%
9 SEB Finlandia Optimized Low Carbon 0 0 825 000 -30 000 825 000 0,25% 825 000 0,08%
10 Turun Kaupungin Vahinkorahasto 123 178 -4 000 653 549 6 000 776 727 0,24% 3 117 109 0,31%
11 Veikko Laine Oy 0 0 618 000 0 618 000 0,19% 618 000 0,06%
12 Metsäliiton Toimenhaltijain Eläkesäätiö 16 070 0 577 900 0 593 970 0,18% 899 300 0,09%
13 Eläkesäätiö Polaris Pensionsstiftelse 227 770 0 311 505 0 539 275 0,16% 4 866 905 0,48%
14 Eläke-Fennia Keskinäinen Vak.Y 0 0 497 705 100 000 497 705 0,15% 497 705 0,05%
15 Sr Seligson & Co OMX Helsinki 25 Pörssinoteerattu Rahasto 0 0 496 984 -5 106 496 984 0,15% 496 984 0,05%
16 Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia 13 800 0 486 415 0 486 415 0,15% 486 415 0,05%
17 Elite Alfred Berg Suomi Fokus Sr 0 0 403 180 0 403 180 0,12% 403 180 0,04%
  Hallintarekisteröidyt A-sarja B-sarja Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
    Määrä Muutos Määrä Muutos Määrä Osakkeet % Määrä Äänet %
1 Nordea Pankki Suomi Oyj 25 802 -1 000 105 678 743 -5 064 700 105 704 545 32,21% 106 194 783 10,43%
2 OMXBS/Skandinaviska Enskilda Banken Ab 10 540 0 8 249 258 2 081 674 8 259 798 2,52% 8 460 058 0,83%
3 Hss/Svenska Handelsbanken 0 0 414 383 242 764 414 383 0,13% 414 383 0,04%
20 suurinta omistajaa yhteensä 33 730 818   236 534 551   270 251 569 82,39% 910 874 911 89,66%
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com