31.10.2019
Lukumäärä: 
    A-sarja B-sarja Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
  Osakkeenomistajat Määrä Muutos Määrä Muutos Määrä Osakkeet % Määrä Äänet %
1 Metsäliitto Osuuskunta 25 751 535 0 135 456 790 1 050 000 161 208 325 45,35% 650 487 490 63,32%
2 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 2 203 544 0 15 041 485 0 17 245 029 4,85% 59 112 365 5,75%
3 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 3 521 147 -1 802 6 431 359 0 9 952 506 2,80% 76 854 299 7,48%
4 Etola Erkki Olavi 0 0 7 000 000 0 7 000 000 1,97% 7 000 000 0,68%
5 OP-Suomi 0 0 5 642 871 -388 025 5 642 871 1,59% 5 642 871 0,55%
6 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 0 0 3 405 000 0 3 405 000 0,96% 3 405 000 0,33%
7 Valtion Eläkerahasto 0 0 3 215 617 0 3 215 617 0,90% 3 215 617 0,31%
8 KEVA 0 0 2 641 000 0 2 641 000 0,74% 2 641 000 0,26%
9 Sr Evli Suomi Pienyhtiöt 0 0 1 730 000 100 000 1 730 000 0,49% 1 730 000 0,17%
10 OP-Henkivakuutus Oy 1 620 0 1 352 757 -128 296 1 354 377 0,38% 1 385 157 0,13%
11 Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 846 006 0 495 697 -8 008 1 341 703 0,38% 17 415 817 1,70%
12 ODIN Finland 0 0 1 172 493 -29 662 1 172 493 0,33% 1 172 493 0,11%
13 OP-Suomi Pienyhtiöt 0 0 991 847 -625 000 991 847 0,28% 991 847 0,10%
14 Sr Nordea Pro Suomi 0 0 783 288 0 783 288 0,22% 783 288 0,08%
15 Sr Aktia Capital 0 0 754 841 0 754 841 0,21% 754 841 0,07%
16 Fondita Nordic Small Cap Sijoitusrahasto 0 0 740 000 0 740 000 0,21% 740 000 0,07%
17 Sr Danske Invest Suomi Yhteisöosake 0 0 700 000 -300 000 700 000 0,20% 700 000 0,07%
18 Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas 0 0 678 810 165 104 678 810 0,19% 678 810 0,07%
  Hallintarekisteröidyt A-sarja B-sarja Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
    Määrä Muutos Määrä Muutos Määrä Osakkeet % Määrä Äänet %
1 Nordea Bank Abp 13 056 50 30 988 207 1 534 932 31 001 263 8,72% 31 249 327 3,04%
2 Skandinaviska Enskilda Banken Ab (publ) Helsingin Sivukonttori 19 449 3 418 16 008 825 4 451 132 16 028 274 4,51% 16 397 805 1,60%
20 suurinta omistajaa yhteensä 32 356 357   235 230 887   267 587 244 75,27% 882 358 027 85,89%
Muut 3 002 437   84 923 065   87 925 502      
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com