30.9.2009
Lukumäärä: 
    A-sarja B-sarja Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
  Osakkeenomistajat Määrä Muutos Määrä Muutos Määrä Osakkeet % Määrä Äänet %
1 Metsäliitto Osuuskunta 25 751 535 0 100 978 057 0 126 729 592 38,62% 616 008 757 60,48%
2 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 2 203 544 0 12 015 451 0 14 218 995 4,33% 56 086 331 5,51%
3 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 3 534 330 0 3 028 211 0 6 562 541 2,00% 73 714 811 7,24%
4 Etola Erkki Olavi 0 0 4 500 000 500 000 4 500 000 1,37% 4 500 000 0,44%
5 Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 1 704 249 0 1 437 230 0 3 141 479 0,96% 35 522 210 3,49%
6 Eläke-Fennia Keskinäinen Vak.Y 0 0 2 000 000 0 2 000 000 0,61% 2 000 000 0,20%
7 FIM Fenno Sijoitusrahasto 0 0 1 830 773 0 1 830 773 0,56% 1 830 773 0,18%
8 Turun Kaupunki 0 0 1 762 699 -100 1 762 699 0,54% 1 762 699 0,17%
9 Evli Awards Management Oy 0 0 1 353 196 0 1 353 196 0,41% 1 353 196 0,13%
10 Elite Alfred Berg Suomi Fokus Sr 0 0 1 304 076 -1 164 000 1 304 076 0,40% 1 304 076 0,13%
11 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera 100 000 -20 000 1 060 900 83 900 1 160 900 0,35% 3 060 900 0,30%
12 Veikko Laine Oy 0 0 910 000 0 910 000 0,28% 910 000 0,09%
13 Jordan Kari Alpo Erik 0 0 801 759 0 801 759 0,24% 801 759 0,08%
14 FIM Forte Sijoitusrahasto 0 0 738 510 0 738 510 0,23% 738 510 0,07%
15 Sr Elite Alfred Berg Small Cap Finland 0 0 721 025 -460 000 721 025 0,22% 721 025 0,07%
16 Metsäliiton Toimenhaltijain Eläkesäätiö 16 070 0 577 900 0 593 970 0,18% 899 300 0,09%
  Hallintarekisteröidyt A-sarja B-sarja Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
    Määrä Muutos Määrä Muutos Määrä Osakkeet % Määrä Äänet %
1 Nordea Pankki Suomi Oyj 31 416 -129 46 603 575 4 202 993 46 634 991 14,21% 47 231 895 4,64%
2 OMXBS/Skandinaviska Enskilda Banken Ab 11 102 0 8 747 375 -2 040 517 8 758 477 2,67% 8 969 415 0,88%
3 Svenska Handelsbanken AB (publ), Filialverksamheten i Finland 500 0 828 294 264 554 828 794 0,25% 838 294 0,08%
4 Nordnet Bank Ab 200 0 751 914 1 630 752 114 0,23% 755 914 0,07%
20 suurinta omistajaa yhteensä 33 352 946   191 950 945   225 303 891 68,66% 859 009 865 84,33%
Muut 2 986 604   99 875 117   102 861 721      
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com