31.12.2012
Lukumäärä: 
    A-sarja B-sarja Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
  Osakkeenomistajat Määrä Muutos Määrä Muutos Määrä Osakkeet % Määrä Äänet %
1 Metsäliitto Osuuskunta 25 751 535 0 106 421 760 0 132 173 295 40,28% 621 452 460 61,01%
2 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 2 203 544 0 13 714 945 0 15 918 489 4,85% 57 785 825 5,67%
3 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 3 534 330 0 9 813 295 0 13 347 625 4,07% 80 499 895 7,90%
4 Etola Erkki Olavi 0 0 7 200 000 0 7 200 000 2,19% 7 200 000 0,71%
5 Metsäliitto Management Oy 0 0 6 790 887 0 6 790 887 2,07% 6 790 887 0,67%
6 OP-Focus Erikoissijoitusrahasto 0 0 6 178 605 0 6 178 605 1,88% 6 178 605 0,61%
7 Valtion Eläkerahasto 0 0 3 800 000 0 3 800 000 1,16% 3 800 000 0,37%
8 Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 1 704 249 0 1 480 860 7 777 3 185 109 0,97% 35 565 840 3,49%
9 OP-Suomi Pienyhtiöt 0 0 3 158 052 -199 534 3 158 052 0,96% 3 158 052 0,31%
10 OP-Delta Sijoitusrahasto 0 0 3 100 000 0 3 100 000 0,94% 3 100 000 0,30%
11 OP-Suomi 0 0 2 950 000 0 2 950 000 0,90% 2 950 000 0,29%
12 Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi 0 0 2 300 000 150 000 2 300 000 0,70% 2 300 000 0,23%
13 Sr Nordea Fennia 0 0 2 150 000 150 000 2 150 000 0,66% 2 150 000 0,21%
14 Sr Säästöpankki Kotimaa 0 0 2 116 956 0 2 116 956 0,65% 2 116 956 0,21%
15 SEB Finlandia Optimized Low Carbon 0 0 1 976 000 -88 950 1 976 000 0,60% 1 976 000 0,19%
16 FIM Forte Sijoitusrahasto 0 0 1 561 098 -74 000 1 561 098 0,48% 1 561 098 0,15%
17 Sr Danske Invest Suomi Yhteisöosake 0 0 1 492 323 0 1 492 323 0,45% 1 492 323 0,15%
  Hallintarekisteröidyt A-sarja B-sarja Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
    Määrä Muutos Määrä Muutos Määrä Osakkeet % Määrä Äänet %
1 OMXBS/Skandinaviska Enskilda Banken Ab 62 433 50 083 16 838 655 1 946 989 16 901 088 5,15% 18 087 315 1,78%
2 Nordea Pankki Suomi Oyj 54 333 0 13 836 526 -1 280 436 13 890 859 4,23% 14 923 186 1,47%
3 Svenska Handelsbanken AB (publ), Filialverksamheten i Finland 3 000 0 2 393 793 -665 234 2 396 793 0,73% 2 453 793 0,24%
20 suurinta omistajaa yhteensä 33 313 424   209 273 755   242 587 179 73,92% 875 542 235 85,95%
Muut 3 026 126   82 552 307   85 578 433      
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com