31.3.2020
Lukumäärä: 
    A-sarja B-sarja Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
  Osakkeenomistajat Määrä Muutos Määrä Muutos Määrä Osakkeet % Määrä Äänet %
1 Metsäliitto Osuuskunta 25 767 605 0 145 482 189 8 451 056 171 249 794 48,17% 660 834 289 67,15%
2 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 2 203 544 0 15 041 485 0 17 245 029 4,85% 59 112 365 6,01%
3 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 1 250 000 0 7 652 608 0 8 902 608 2,50% 32 652 608 3,32%
4 Etola Erkki Olavi 0 0 6 500 000 -250 000 6 500 000 1,83% 6 500 000 0,66%
5 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 0 0 4 214 094 150 794 4 214 094 1,19% 4 214 094 0,43%
6 Valtion Eläkerahasto 0 0 3 215 617 0 3 215 617 0,90% 3 215 617 0,33%
7 OP-Suomi 0 0 2 470 314 -1 924 721 2 470 314 0,69% 2 470 314 0,25%
8 Sr Evli Suomi Pienyhtiöt 0 0 1 825 000 0 1 825 000 0,51% 1 825 000 0,19%
9 Sr Nordea Pro Suomi 0 0 1 488 737 54 003 1 488 737 0,42% 1 488 737 0,15%
10 Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 839 315 0 491 581 0 1 330 896 0,37% 17 277 881 1,76%
11 OP-Suomi Pienyhtiöt 0 0 1 104 312 484 442 1 104 312 0,31% 1 104 312 0,11%
12 Danske Invest Finnish Equity Fund 0 0 900 000 0 900 000 0,25% 900 000 0,09%
13 Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas 0 0 892 393 76 870 892 393 0,25% 892 393 0,09%
14 OP-Henkivakuutus Oy 1 620 0 843 302 -67 826 844 922 0,24% 875 702 0,09%
15 Sr Aktia Capital 0 0 754 841 0 754 841 0,21% 754 841 0,08%
16 Etola Markus Eeriki 0 0 750 000 250 000 750 000 0,21% 750 000 0,08%
17 Fondita Nordic Small Cap Sijoitusrahasto 0 0 740 000 0 740 000 0,21% 740 000 0,08%
  Hallintarekisteröidyt A-sarja B-sarja Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
    Määrä Muutos Määrä Muutos Määrä Osakkeet % Määrä Äänet %
1 Nordea Bank Abp 10 105 -133 30 086 450 -4 877 780 30 096 555 8,47% 30 288 550 3,08%
2 Skandinaviska Enskilda Banken Ab (publ) Helsingin Sivukonttori 28 735 -1 877 16 527 937 -1 876 636 16 556 672 4,66% 17 102 637 1,74%
3 Danske Bank A/S Helsinki Branch 14 368 817 770 205 131 251 784 573 0,22% 1 057 565 0,11%
20 suurinta omistajaa yhteensä 30 115 292   241 751 065   271 866 357 76,47% 844 056 905 85,76%
Muut 2 972 355   80 674 034   83 646 389      
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com