31.1.2005
Lukumäärä: 
    B-sarja Äänet
  Osakkeenomistajat Määrä Osakkeet % Muutos Määrä Äänet %
1 Metsäliitto Osuuskunta 100 978 057 34,60% 100 978 057 100 978 057 34,60%
2 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 5 428 211 1,86% 5 428 211 5 428 211 1,86%
3 Oy Etra Invest Ab 2 200 035 0,75% 2 200 035 2 200 035 0,75%
4 Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 1 597 750 0,55% 1 597 750 1 597 750 0,55%
5 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 1 341 113 0,46% 1 341 113 1 341 113 0,46%
6 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera 823 080 0,28% 823 080 823 080 0,28%
7 OP-Suomi 770 000 0,26% 770 000 770 000 0,26%
8 Turun Kaupungin Vahinkorahasto 627 049 0,21% 627 049 627 049 0,21%
9 Metsäliiton Toimenhaltijain Eläkesäätiö 577 900 0,20% 577 900 577 900 0,20%
10 Eläke-Fennia Keskinäinen Vak.Y 550 705 0,19% 550 705 550 705 0,19%
11 Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia 534 415 0,18% 534 415 534 415 0,18%
12 Sr Seligson & Co OMX Helsinki 25 Pörssinoteerattu Rahasto 506 515 0,17% 506 515 506 515 0,17%
13 KEVA 500 000 0,17% 500 000 500 000 0,17%
14 Veikko Laine Oy 453 000 0,16% 453 000 453 000 0,16%
15 Elite Alfred Berg Suomi Fokus Sr 411 680 0,14% 411 680 411 680 0,14%
16 Sr Danske Invest Suomi Osake 393 120 0,13% 393 120 393 120 0,13%
17 Vahinkovakuutusyhtiö Pohjola 366 665 0,13% 366 665 366 665 0,13%
  Hallintarekisteröidyt B-sarja Äänet
    Määrä Osakkeet % Muutos Määrä Äänet %
1 Nordea Pankki Suomi Oyj 115 553 371 39,60% 115 553 371 115 553 371 39,60%
2 OMXBS/Skandinaviska Enskilda Banken Ab 4 929 964 1,69% 4 929 964 4 929 964 1,69%
3 Svenska Handelsbanken AB (publ), Filialverksamheten i Finland 3 396 212 1,16% 3 396 212 3 396 212 1,16%
20 suurinta omistajaa yhteensä 241 938 842 82,89%   241 938 842 82,89%
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com