31.5.2011
Lukumäärä: 
    A-sarja B-sarja Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
  Osakkeenomistajat Määrä Muutos Määrä Muutos Määrä Osakkeet % Määrä Äänet %
1 Metsäliitto Osuuskunta 25 751 535 0 101 771 760 32 598 127 523 295 38,86% 616 802 460 60,55%
2 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 2 203 544 0 12 015 451 0 14 218 995 4,33% 56 086 331 5,51%
3 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 3 534 330 0 10 563 295 5 000 000 14 097 625 4,30% 81 249 895 7,98%
4 Etola Erkki Olavi 0 0 7 000 000 0 7 000 000 2,13% 7 000 000 0,69%
5 Metsäliitto Management Oy 0 0 6 790 887 0 6 790 887 2,07% 6 790 887 0,67%
6 OP-Focus Erikoissijoitusrahasto 0 0 3 225 000 100 000 3 225 000 0,98% 3 225 000 0,32%
7 Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 1 704 249 0 1 504 881 -4 093 3 209 130 0,98% 35 589 861 3,49%
8 OP-Suomi Pienyhtiöt 0 0 2 631 812 200 000 2 631 812 0,80% 2 631 812 0,26%
9 Valtion Eläkerahasto 0 0 2 503 560 0 2 503 560 0,76% 2 503 560 0,25%
10 FIM Pääomarahastot Oy 0 0 2 500 000 2 500 000 2 500 000 0,76% 2 500 000 0,25%
11 FIM Fenno Sijoitusrahasto 0 0 2 050 773 0 2 050 773 0,62% 2 050 773 0,20%
12 OP-Suomi 0 0 1 900 000 350 000 1 900 000 0,58% 1 900 000 0,19%
13 Sr Nordea Fennia 0 0 1 900 000 0 1 900 000 0,58% 1 900 000 0,19%
14 Sr Säästöpankki Kotimaa 0 0 1 859 456 58 000 1 859 456 0,57% 1 859 456 0,18%
15 OP-Delta Sijoitusrahasto 0 0 1 700 000 300 000 1 700 000 0,52% 1 700 000 0,17%
16 Elite Alfred Berg Suomi Fokus Sr 0 0 1 501 339 -596 775 1 501 339 0,46% 1 501 339 0,15%
17 SEB Finlandia Optimized Low Carbon 0 0 1 400 000 400 000 1 400 000 0,43% 1 400 000 0,14%
  Hallintarekisteröidyt A-sarja B-sarja Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
    Määrä Muutos Määrä Muutos Määrä Osakkeet % Määrä Äänet %
1 Nordea Pankki Suomi Oyj 57 422 -50 22 921 546 -2 911 490 22 978 968 7,00% 24 069 986 2,36%
2 OMXBS/Skandinaviska Enskilda Banken Ab 16 851 4 749 11 183 893 -3 914 628 11 200 744 3,41% 11 520 913 1,13%
3 Svenska Handelsbanken AB (publ), Filialverksamheten i Finland 3 880 0 2 960 669 -290 323 2 964 549 0,90% 3 038 269 0,30%
20 suurinta omistajaa yhteensä 33 271 811   199 884 322   233 156 133 71,05% 865 320 542 84,95%
Muut 3 067 739   91 941 740   95 009 479      
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com