31.3.2012
Lukumäärä: 
    A-sarja B-sarja Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
  Osakkeenomistajat Määrä Muutos Määrä Muutos Määrä Osakkeet % Määrä Äänet %
1 Metsäliitto Osuuskunta 25 751 535 0 104 121 760 0 129 873 295 39,58% 619 152 460 60,78%
2 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 2 203 544 0 13 714 945 0 15 918 489 4,85% 57 785 825 5,67%
3 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 3 534 330 0 12 313 295 0 15 847 625 4,83% 82 999 895 8,15%
4 Etola Erkki Olavi 0 0 7 200 000 0 7 200 000 2,19% 7 200 000 0,71%
5 Metsäliitto Management Oy 0 0 6 790 887 0 6 790 887 2,07% 6 790 887 0,67%
6 OP-Focus Erikoissijoitusrahasto 0 0 4 700 000 700 000 4 700 000 1,43% 4 700 000 0,46%
7 Valtion Eläkerahasto 0 0 3 800 000 0 3 800 000 1,16% 3 800 000 0,37%
8 Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 1 704 249 0 1 470 803 0 3 175 052 0,97% 35 555 783 3,49%
9 OP-Suomi Pienyhtiöt 0 0 3 175 000 150 000 3 175 000 0,97% 3 175 000 0,31%
10 OP-Delta Sijoitusrahasto 0 0 3 000 000 230 000 3 000 000 0,91% 3 000 000 0,29%
11 OP-Suomi 0 0 2 800 000 250 000 2 800 000 0,85% 2 800 000 0,27%
12 FIM Forte Sijoitusrahasto 0 0 2 685 040 2 560 000 2 685 040 0,82% 2 685 040 0,26%
13 Sr Nordea Fennia 0 0 2 000 000 0 2 000 000 0,61% 2 000 000 0,20%
14 Elite Alfred Berg Suomi Fokus Sr 0 0 1 878 307 0 1 878 307 0,57% 1 878 307 0,18%
15 Sr Säästöpankki Kotimaa 0 0 1 816 956 270 000 1 816 956 0,55% 1 816 956 0,18%
16 FIM Fenno Sijoitusrahasto 0 0 1 613 773 270 000 1 613 773 0,49% 1 613 773 0,16%
17 Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi 0 0 1 450 000 725 000 1 450 000 0,44% 1 450 000 0,14%
  Hallintarekisteröidyt A-sarja B-sarja Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
    Määrä Muutos Määrä Muutos Määrä Osakkeet % Määrä Äänet %
1 Nordea Pankki Suomi Oyj 55 362 -3 000 13 786 909 -959 917 13 842 271 4,22% 14 894 149 1,46%
2 OMXBS/Skandinaviska Enskilda Banken Ab 12 100 0 13 748 005 -881 945 13 760 105 4,19% 13 990 005 1,37%
3 Svenska Handelsbanken AB (publ), Filialverksamheten i Finland 3 000 0 2 330 559 -198 938 2 333 559 0,71% 2 390 559 0,23%
20 suurinta omistajaa yhteensä 33 264 120   204 396 239   237 660 359 72,42% 869 678 639 85,38%
Muut 3 075 430   87 429 823   90 505 253      
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com