30.4.2013
Lukumäärä: 
    B-sarja Äänet
  Osakkeenomistajat Määrä Osakkeet % Muutos Määrä Äänet %
1 Metsäliitto Osuuskunta 106 421 760 36,43% 0 106 421 760 36,43%
2 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 13 714 945 4,70% 0 13 714 945 4,70%
3 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 9 813 295 3,36% 0 9 813 295 3,36%
4 Etola Erkki Olavi 7 200 000 2,46% 0 7 200 000 2,46%
5 Metsäliitto Management Oy 6 790 887 2,32% 0 6 790 887 2,32%
6 OP-Focus Erikoissijoitusrahasto 5 948 680 2,04% 40 270 5 948 680 2,04%
7 Valtion Eläkerahasto 4 151 030 1,42% 337 286 4 151 030 1,42%
8 OP-Suomi 3 396 680 1,16% 31 488 3 396 680 1,16%
9 OP-Delta Sijoitusrahasto 3 109 059 1,06% 0 3 109 059 1,06%
10 OP-Suomi Pienyhtiöt 3 000 000 1,03% 46 458 3 000 000 1,03%
11 Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi 2 400 000 0,82% 0 2 400 000 0,82%
12 Sr Nordea Fennia 2 300 000 0,79% 0 2 300 000 0,79%
13 Sr Säästöpankki Kotimaa 2 116 956 0,72% 0 2 116 956 0,72%
14 Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 1 466 437 0,50% -6 114 1 466 437 0,50%
15 SEB Finlandia Optimized Low Carbon 1 426 700 0,49% -308 200 1 426 700 0,49%
16 Sr Evli Suomi Pienyhtiöt 1 334 141 0,46% 151 588 1 334 141 0,46%
17 Sr Danske Invest Suomi Yhteisöosake 1 230 388 0,42% 250 000 1 230 388 0,42%
  Hallintarekisteröidyt B-sarja Äänet
    Määrä Osakkeet % Muutos Määrä Äänet %
1 OMXBS/Skandinaviska Enskilda Banken Ab 16 300 884 5,58% -1 016 082 16 300 884 5,58%
2 Nordea Pankki Suomi Oyj 15 167 334 5,19% 1 477 174 15 167 334 5,19%
3 Svenska Handelsbanken AB (publ), Filialverksamheten i Finland 1 604 156 0,55% -123 809 1 604 156 0,55%
20 suurinta omistajaa yhteensä 208 893 332 71,51%   208 893 332 71,51%
Muut 83 218 853        
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com