30.6.2011
Lukumäärä: 
    A-sarja B-sarja Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
  Osakkeenomistajat Määrä Muutos Määrä Muutos Määrä Osakkeet % Määrä Äänet %
1 Metsäliitto Osuuskunta 25 751 535 0 101 771 760 0 127 523 295 38,86% 616 802 460 60,55%
2 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 3 534 330 0 11 563 295 1 000 000 15 097 625 4,60% 82 249 895 8,07%
3 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 2 203 544 0 12 415 451 400 000 14 618 995 4,45% 56 486 331 5,55%
4 Etola Erkki Olavi 0 0 7 000 000 0 7 000 000 2,13% 7 000 000 0,69%
5 Metsäliitto Management Oy 0 0 6 790 887 0 6 790 887 2,07% 6 790 887 0,67%
6 OP-Focus Erikoissijoitusrahasto 0 0 3 225 000 0 3 225 000 0,98% 3 225 000 0,32%
7 Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 1 704 249 0 1 511 223 6 342 3 215 472 0,98% 35 596 203 3,49%
8 Valtion Eläkerahasto 0 0 2 803 560 300 000 2 803 560 0,85% 2 803 560 0,28%
9 OP-Suomi Pienyhtiöt 0 0 2 631 812 0 2 631 812 0,80% 2 631 812 0,26%
10 FIM Pääomarahastot Oy 0 0 2 500 000 0 2 500 000 0,76% 2 500 000 0,25%
11 FIM Fenno Sijoitusrahasto 0 0 2 050 773 0 2 050 773 0,62% 2 050 773 0,20%
12 OP-Suomi 0 0 2 050 000 150 000 2 050 000 0,62% 2 050 000 0,20%
13 Sr Nordea Fennia 0 0 2 000 000 100 000 2 000 000 0,61% 2 000 000 0,20%
14 Sr Säästöpankki Kotimaa 0 0 1 919 456 60 000 1 919 456 0,58% 1 919 456 0,19%
15 Elite Alfred Berg Suomi Fokus Sr 0 0 1 873 423 372 084 1 873 423 0,57% 1 873 423 0,18%
16 OP-Delta Sijoitusrahasto 0 0 1 850 000 150 000 1 850 000 0,56% 1 850 000 0,18%
17 SEB Finlandia Optimized Low Carbon 0 0 1 400 000 0 1 400 000 0,43% 1 400 000 0,14%
  Hallintarekisteröidyt A-sarja B-sarja Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
    Määrä Muutos Määrä Muutos Määrä Osakkeet % Määrä Äänet %
1 Nordea Pankki Suomi Oyj 57 422 0 20 597 230 -2 324 316 20 654 652 6,29% 21 745 670 2,13%
2 OMXBS/Skandinaviska Enskilda Banken Ab 12 102 -4 749 11 044 150 -139 743 11 056 252 3,37% 11 286 190 1,11%
3 Svenska Handelsbanken AB (publ), Filialverksamheten i Finland 3 880 0 2 994 958 34 289 2 998 838 0,91% 3 072 558 0,30%
20 suurinta omistajaa yhteensä 33 267 062   199 992 978   233 260 040 71,08% 865 334 218 84,95%
Muut 3 072 488   91 833 084   94 905 572      
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com