28.2.2009
Lukumäärä: 
    A-sarja B-sarja Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
  Osakkeenomistajat Määrä Muutos Määrä Muutos Määrä Osakkeet % Määrä Äänet %
1 Metsäliitto Osuuskunta 25 751 535 0 100 978 057 0 126 729 592 38,62% 616 008 757 60,48%
2 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 2 203 544 0 12 015 451 0 14 218 995 4,33% 56 086 331 5,51%
3 Elite Alfred Berg Suomi Fokus Sr 0 0 6 963 948 6 069 863 6 963 948 2,12% 6 963 948 0,68%
4 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 3 534 330 0 3 028 211 0 6 562 541 2,00% 73 714 811 7,24%
5 Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 1 704 249 0 1 437 230 0 3 141 479 0,96% 35 522 210 3,49%
6 Inkinen Simo-Pekka Juhani 0 0 2 850 000 1 440 000 2 850 000 0,87% 2 850 000 0,28%
7 Sr Danske Invest Suomi Osake 0 0 2 311 000 0 2 311 000 0,70% 2 311 000 0,23%
8 Sr Elite Alfred Berg Small Cap Finland 0 0 2 300 000 1 800 000 2 300 000 0,70% 2 300 000 0,23%
9 Eläke-Fennia Keskinäinen Vak.Y 0 0 2 200 000 0 2 200 000 0,67% 2 200 000 0,22%
10 Evli Awards Management Oy 0 0 1 983 908 0 1 983 908 0,60% 1 983 908 0,19%
11 Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito Sr 0 0 1 774 153 1 481 242 1 774 153 0,54% 1 774 153 0,17%
12 Turun Kaupunki 0 0 1 762 799 0 1 762 799 0,54% 1 762 799 0,17%
13 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera 120 000 0 1 500 000 929 806 1 620 000 0,49% 3 900 000 0,38%
14 FIM Fenno Sijoitusrahasto 0 0 1 530 773 -500 000 1 530 773 0,47% 1 530 773 0,15%
15 Sr Danske Invest Suomi Yhteisöosake 0 0 1 132 000 0 1 132 000 0,34% 1 132 000 0,11%
16 Etola Erkki Olavi 0 0 1 100 000 600 000 1 100 000 0,34% 1 100 000 0,11%
17 Veikko Laine Oy 0 0 910 000 0 910 000 0,28% 910 000 0,09%
  Hallintarekisteröidyt A-sarja B-sarja Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
    Määrä Muutos Määrä Muutos Määrä Osakkeet % Määrä Äänet %
1 Nordea Pankki Suomi Oyj 42 466 150 40 501 864 -2 569 454 40 544 330 12,35% 41 351 184 4,06%
2 OMXBS/Skandinaviska Enskilda Banken Ab 12 039 749 14 406 066 -3 965 446 14 418 105 4,39% 14 646 846 1,44%
3 Svenska Handelsbanken AB (publ), Filialverksamheten i Finland 500 0 9 200 000 -10 145 695 9 200 500 2,80% 9 210 000 0,90%
20 suurinta omistajaa yhteensä 33 368 663   209 885 460   243 254 123 74,13% 877 258 720 86,12%
Muut 2 970 887   81 940 602   84 911 489      
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com