31.5.2014
Lukumäärä: 
    A-sarja B-sarja Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
  Osakkeenomistajat Määrä Muutos Määrä Muutos Määrä Osakkeet % Määrä Äänet %
1 Metsäliitto Osuuskunta 25 751 535 0 107 026 130 0 132 777 665 40,46% 622 056 830 61,47%
2 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 2 203 544 0 13 714 945 0 15 918 489 4,85% 57 785 825 5,71%
3 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 3 534 330 0 11 666 295 0 15 200 625 4,63% 82 352 895 8,14%
4 Etola Erkki Olavi 0 0 7 200 000 0 7 200 000 2,19% 7 200 000 0,71%
5 Metsäliitto Management Oy 0 0 6 790 887 0 6 790 887 2,07% 6 790 887 0,67%
6 OP-Delta Sijoitusrahasto 0 0 4 049 712 279 638 4 049 712 1,23% 4 049 712 0,40%
7 Valtion Eläkerahasto 0 0 3 832 438 0 3 832 438 1,17% 3 832 438 0,38%
8 OP-Focus Erikoissijoitusrahasto 0 0 3 348 139 -482 923 3 348 139 1,02% 3 348 139 0,33%
9 Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 1 704 249 0 1 469 784 0 3 174 033 0,97% 35 554 764 3,51%
10 OP-Suomi 0 0 2 733 705 -233 679 2 733 705 0,83% 2 733 705 0,27%
11 Sr Nordea Fennia 0 0 2 300 000 0 2 300 000 0,70% 2 300 000 0,23%
12 Sr Säästöpankki Kotimaa 0 0 2 266 956 0 2 266 956 0,69% 2 266 956 0,22%
13 OP-Suomi Pienyhtiöt 0 0 2 145 121 -229 181 2 145 121 0,65% 2 145 121 0,21%
14 Sr Evli Suomi Pienyhtiöt 0 0 1 628 668 -25 000 1 628 668 0,50% 1 628 668 0,16%
15 SEB Finlandia Optimized Low Carbon 0 0 1 468 050 -8 900 1 468 050 0,45% 1 468 050 0,15%
16 Sr Danske Invest Suomi Yhteisöosake 0 0 1 290 388 0 1 290 388 0,39% 1 290 388 0,13%
17 FIM Fenno Sijoitusrahasto 0 0 1 133 246 162 928 1 133 246 0,35% 1 133 246 0,11%
  Hallintarekisteröidyt A-sarja B-sarja Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
    Määrä Muutos Määrä Muutos Määrä Osakkeet % Määrä Äänet %
1 Nordea Pankki Suomi Oyj 24 072 -1 495 22 582 848 787 361 22 606 920 6,89% 23 064 288 2,28%
2 Skandinaviska Enskilda Banken Ab (publ) Helsingin Sivukonttori 34 031 -2 757 19 891 160 5 644 19 925 191 6,07% 20 571 780 2,03%
3 Svenska Handelsbanken AB (publ), Filialverksamheten i Finland 1 000 0 1 814 907 -345 000 1 815 907 0,55% 1 834 907 0,18%
20 suurinta omistajaa yhteensä 33 252 761   218 353 379   251 606 140 76,67% 883 408 599 87,30%
Muut 2 732 890   73 826 582   76 559 472      
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com