31.5.2008
Lukumäärä: 
    A-sarja B-sarja Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
  Osakkeenomistajat Määrä Muutos Määrä Muutos Määrä Osakkeet % Määrä Äänet %
1 Metsäliitto Osuuskunta 25 751 535 0 100 978 057 0 126 729 592 38,62% 616 008 757 60,48%
2 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 2 203 544 0 12 015 451 0 14 218 995 4,33% 56 086 331 5,51%
3 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 3 534 330 0 3 028 211 0 6 562 541 2,00% 73 714 811 7,24%
4 Elite Alfred Berg Suomi Fokus Sr 0 0 4 914 474 700 254 4 914 474 1,50% 4 914 474 0,48%
5 Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 1 704 249 0 1 437 230 0 3 141 479 0,96% 35 522 210 3,49%
6 Eläke-Fennia Keskinäinen Vak.Y 0 0 2 532 000 -650 000 2 532 000 0,77% 2 532 000 0,25%
7 Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito Sr 0 0 1 765 196 357 667 1 765 196 0,54% 1 765 196 0,17%
8 OP-Delta Sijoitusrahasto 0 0 1 755 000 -500 000 1 755 000 0,53% 1 755 000 0,17%
9 FIM Fenno Sijoitusrahasto 0 0 1 730 773 -169 227 1 730 773 0,53% 1 730 773 0,17%
10 Sitra Suomen Itsenäisyyden Juhlarahasto 0 0 1 542 363 365 000 1 542 363 0,47% 1 542 363 0,15%
11 Sr Elite Alfred Berg Small Cap Finland 0 0 1 504 191 -106 715 1 504 191 0,46% 1 504 191 0,15%
12 Evli Awards Management Oy 0 0 1 449 644 0 1 449 644 0,44% 1 449 644 0,14%
13 Sr Danske Invest Suomi Osake 0 0 1 250 000 1 250 000 1 250 000 0,38% 1 250 000 0,12%
14 Turun Kaupungin Vahinkorahasto 590 0 1 061 756 468 570 1 062 346 0,32% 1 073 556 0,11%
15 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera 120 000 0 900 000 -561 000 1 020 000 0,31% 3 300 000 0,32%
16 Veikko Laine Oy 0 0 910 000 0 910 000 0,28% 910 000 0,09%
17 SEB Gyllenberg Private Bank AB 0 0 872 600 0 872 600 0,27% 872 600 0,09%
  Hallintarekisteröidyt A-sarja B-sarja Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
    Määrä Muutos Määrä Muutos Määrä Osakkeet % Määrä Äänet %
1 Nordea Pankki Suomi Oyj 72 582 -4 780 35 129 961 -611 782 35 202 543 10,73% 36 581 601 3,59%
2 OMXBS/Skandinaviska Enskilda Banken Ab 401 095 390 27 199 487 -6 314 261 27 600 582 8,41% 35 221 387 3,46%
3 Svenska Handelsbanken AB (publ), Filialverksamheten i Finland 500 0 27 268 075 2 809 766 27 268 575 8,31% 27 278 075 2,68%
20 suurinta omistajaa yhteensä 33 788 425   229 244 469   263 032 894 80,15% 905 012 969 88,85%
Muut 2 551 125   62 581 593   65 132 718      
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com