31.8.2009
Lukumäärä: 
    A-sarja B-sarja Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
  Osakkeenomistajat Määrä Muutos Määrä Muutos Määrä Osakkeet % Määrä Äänet %
1 Metsäliitto Osuuskunta 25 751 535 0 100 978 057 0 126 729 592 38,62% 616 008 757 60,48%
2 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 2 203 544 0 12 015 451 0 14 218 995 4,33% 56 086 331 5,51%
3 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 3 534 330 0 3 028 211 0 6 562 541 2,00% 73 714 811 7,24%
4 Etola Erkki Olavi 0 0 4 000 000 1 000 000 4 000 000 1,22% 4 000 000 0,39%
5 Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 1 704 249 0 1 437 230 0 3 141 479 0,96% 35 522 210 3,49%
6 Elite Alfred Berg Suomi Fokus Sr 0 0 2 468 076 -200 000 2 468 076 0,75% 2 468 076 0,24%
7 Eläke-Fennia Keskinäinen Vak.Y 0 0 2 000 000 0 2 000 000 0,61% 2 000 000 0,20%
8 FIM Fenno Sijoitusrahasto 0 0 1 830 773 0 1 830 773 0,56% 1 830 773 0,18%
9 Turun Kaupunki 0 0 1 762 799 0 1 762 799 0,54% 1 762 799 0,17%
10 Evli Awards Management Oy 0 0 1 353 196 0 1 353 196 0,41% 1 353 196 0,13%
11 Sr Elite Alfred Berg Small Cap Finland 0 0 1 181 025 0 1 181 025 0,36% 1 181 025 0,12%
12 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera 120 000 0 977 000 -273 000 1 097 000 0,33% 3 377 000 0,33%
13 Veikko Laine Oy 0 0 910 000 0 910 000 0,28% 910 000 0,09%
14 Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito Sr 0 0 810 728 0 810 728 0,25% 810 728 0,08%
15 Jordan Kari Alpo Erik 0 0 801 759 0 801 759 0,24% 801 759 0,08%
16 FIM Forte Sijoitusrahasto 0 0 738 510 0 738 510 0,23% 738 510 0,07%
17 Metsäliiton Toimenhaltijain Eläkesäätiö 16 070 0 577 900 0 593 970 0,18% 899 300 0,09%
  Hallintarekisteröidyt A-sarja B-sarja Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
    Määrä Muutos Määrä Muutos Määrä Osakkeet % Määrä Äänet %
1 Nordea Pankki Suomi Oyj 31 545 0 42 400 582 5 690 195 42 432 127 12,93% 43 031 482 4,22%
2 OMXBS/Skandinaviska Enskilda Banken Ab 11 102 0 10 787 892 391 966 10 798 994 3,29% 11 009 932 1,08%
3 Nordnet Bank Ab 200 -200 750 284 29 855 750 484 0,23% 754 284 0,07%
20 suurinta omistajaa yhteensä 33 372 575   190 809 473   224 182 048 68,31% 858 260 973 84,26%
Muut 2 966 975   101 016 589   103 983 564      
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com