31.3.2023
Lukumäärä: 
Osakkeenomistajat Osakkeet Osuus % Muutos edelliseen kuukauteen Muutos edelliseen kuukauteen %
1 Jane ja Aatos Erkon Säätiö 39 820 286 24,35 0 0,00
2 Herlin Antti 19 816 800 12,12 0 0,00
  Holding Manutas Oy 19 785 000 12,10 0 0,00
  Herlin Antti Juhani 31 800 0,02 0 0,00
3 Langenskiöld Robin 12 273 371 7,50 0 0,00
4 Seppälä Rafaela 9 026 490 5,52 -1 246 880 -12,14
5 Helsingin Sanomain Säätiö 4 701 570 2,87 0 0,00
6 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 4 450 557 2,72 +353 171 +8,62
7 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 3 805 800 2,33 0 0,00
8 Noyer Alex 2 527 405 1,55 +623 440 +32,74
9 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 1 892 000 1,16 -125 000 -6,20
10 Bernardin-Aubouin Lorna 1 852 470 1,13 0 0,00
11 Valtion Eläkerahasto 1 760 000 1,08 0 0,00
12 Näyttelijöiden Vanhuudenkotisäätiö 1 700 000 1,04 0 0,00
13 Åbo Akademin säätiö 1 000 000 0,61 0 0,00
14 Sr Evli Suomi Pienyhtiöt 943 096 0,58 0 0,00
15 Samfundet Folkhälsan i Svenska Finland 764 389 0,47 0 0,00
16 Langenskiöld Lars Christoffer Robin 645 996 0,39 0 0,00
17 Langenskiöld Bo Sebastian Eljas 645 963 0,39 0 0,00
18 Langenskiöld Pamela 645 963 0,39 0 0,00
19 Oy Etra Invest Ab 550 000 0,34 0 0,00
20 Duinhoven Susan 526 010 0,32 +23 415 +4,66
  20 suurinta omistajaa yhteensä 109 348 166 66,85  
  Hallintarekisteröidyt 19 804 197 12,11  
  Muut osakkeet 34 413 300 21,04  
  Yhteensä 163 565 663 100  
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com